Aké sú podmienky pri prechode z rodičovskej na materskú?

Zodpovedané
13. nov 2022

Dobrý deň,

som doma na rodičovskom príspevku s ročným synom a čoskoro k nám pribudne ďalší člen. Platím si dobrovoľné poistenie, aby som mala znova nárok na materskú a vyšší rodičovský príspevok.

Ako prebieha prechod z rodičovskej na materskú?

Prídem o rodičovský príspevok počas vyplácania materskej?

Budem po skončení materskej poberať len jeden príspevok na jedno dieťa?

V prípade, že budem poberať RP len na jedno dieťa, môže manžel súčasne nastúpiť na 9-týždňovú otcovskú dovolenku s druhým dieťaťom a poberať materské na druhé dieťa?

Ďakujem

Dobrý deň,

podáte žiadosť o materské sociálnej poisťovni a požiadate o ďalšie prídavky na dieťa a jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa.

Je potrebné oznámiť ÚPSVaR, ktorý Vám vypláca rodičovský príspevok na staršie dieťa, že vám vznikol nárok na materské na mladšie dieťa. Po skončení materskej máte nárok len na jeden rodičovský príspevok. Manžel môže požiadať o materské až po tom, keď vy skončíte poberanie materskej.

Nárok na otcovskú dovolenku má otec v rozsahu 2 týždňov v období najneskôr šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Čerpaním otcovskej dovolenky sa skráti o 2 týždne čerpanie materského. Takéto využitie je možnosťou, nie povinnosťou.

Ak sa rozhodnete, že bude manžel čerpať otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždňov, má nárok na „otcovské“ a aj vy počas tohto obdobia má nárok na materské alebo rodičovský príspevok.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com