Ako získa nový účtovník prístup na Finančnú správu?

Zodpovedané
21. apr 2023

Dobrý deň,

chcem sa poradiť ohľadom mojej situácie. Do konca mája spracuváva účtovníctvo externá účtovníčka. Následne to bude v mojej réžii.

Ako sa ja ako nový účtovník dostanem k prístupom na FS spoločnosti, aby som mohla odosielať daňové priznanie a podobné dokumenty?

Môžeme mať dočasne prístup obidve?

Je to podmienené jedným, ktorý pre "predáme" medzi sebou?

Ďakujem

Dobrý deň,

pod svojim kontom si ho pridáte na základe splnomocnenia. Prihlásite sa pod svojim na FS, vyberiete si svoje konto, kliknete na autorizácia a zastupovanie, kliknete na moje autorizácie k subjektom, na ikonu žiadosť o autorizáciu, potvrdíte žiadosť. Zobrazí sa Vám tlačivo, ktoré vyplníte, priložíte splnomocnenie, podpíšete, podpísané podáte.
Alebo Vás splnomocní klient pod svojim kontom ak sa vie prihlásiť. On sa prihlási pod svojim menom a klikne na autorizácie a zastupovanie, vyberie možnosť správa autorizácii subjektu a na pridať autorizovaného používateľa. Postupuje podľa pokynov.

Autorizácia viacerých používateľov k jednému daňovému subjektu je možná. Za daňový subjekt môže doručovať podania elektronicky aj viac oprávnených osôb, avšak rozsah plnomocenstva viacerých zástupcov daňového subjektu sa nesmie vzájomne prekrývať.


S prianím pekného dňa,
Lenka