Budem mať nárok na dávku v nezamestnanosti, keď odídem z práce počas skúšobnej doby?

Zodpovedané
3. jún 2024

Dobrý deň,

k 30.6.2024 mi ukončili pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien. Nástup do novej práce mám od 1.9.2024. Predpokladám, že za tie dva mesiace mám nárok na dávku v nezamestnanosti, keďže mám odpracovaných 7 rokov.

Čo ale v prípade, že by mi nová práca nevyhovovala a odídem po skúšobnej dobe?

Mám aj potom nárok na dávku v nezamestnanosti?

Ďakujem

Dobrý deň,

od 1.7.2024 do 31.8.2024 budete čerpať dávku v nezamestnanosti. Ak by Vám nová práca nevyhovavala, môžete si zbytok nevyčerpanej dávky nezamestnosti dočerpať do dvoch rokov.

§ 105 Zákon o sociálnom poistení
(3) Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.


S prianím pekného dňa,
Lenka