Mám nárok na vyššiu materskú dávku, keď mi zamestnávateľ nahlásili vyšší predpokladaný plat?

Zodpovedané
29. feb 2024

Dobrý deň,

prvýkrát som porodila 11/2022 a momentálne som zase tehotná. Na materskú by som mala ísť počas roka 2024.

Ako je to s výškou materskej?

Robím v štatnej správe, kde sú aj odmeny a aj sa zvyšoval medzičasom plat.

Je možné, že ak zamestnávateľ nahlásili vyšší predpokladaný plat, tak mám nárok na vyššiu materskú dávku?

Môže tam zarátať aj odmeny, ktoré síce nie sú akože samozrejmosťou, ale aj tak vždy ich dostaneme minimálne 2x ročne?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

ak ste boli po celý rok 2023 na rodičovskej dovolenke, tak je predpoklad, že zo zamestnania ste nemali žiadny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie. Výška nemocenskej dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Takýto pravdepodobný príjem nahlasuje Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Mal by to byť príjem, ktorý by ste dosiahli, ak by ste v tom mesiaci celý mesiac odpracovali.

Môže sa zohľadniť rast platu, odmeny, príplatky a aj dekréty. To však potvrdzuje iba zamestnávateľ.


S prianím pekného dňa,
Lenka