Mám nejaké povinnosti voči štátu, keď som si založila živnosť počas rodičovskej dovolenky?

Zodpovedané
31. mar 2022

Dobrý deň,

počas rodičovskej dovolenky som si založila živnosť. Tým, že momentálne za mňa odvádza zdravotnú a aj sociálnu štát.

Mám nejaké povinnosti voči štátu?

Rodičovská dovolenka mi trvá až do júna 2023, no živnosť mám oslobodenú od platenia na jeden rok.

Ako je to však v tomto prípade?

Ďakujem

Dobrý deň,

predpokladám, že živnosť ste si založili v roku 2022.

Po vybavení živnosti nemáte žiadnu povinnosť niečo oznamovať sociálnej poisťovni.

Máte povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, že ste sa stali živnostník. V prípade, ak ste požiadali pri ohlásení živnosti, máte ju už splnenú a už neoznamujete nič. Po založení živností, ak ste požiadali o oznámenie, daňový úrad Vás zaregistruje na daň z príjmu. Pošle vám oznámenie s DIČ so zoznamom bankových účtov pre úhradu daní. Pre živnostníkov je povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom.

Zdravotné poistenie za vás platí štát, takže ste oslobodená o povinnosť platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie. Po skončení roka a podaní daňového priznania Vám poisťovňa vykoná Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a môže Vám vzniknúť nedoplatok.

Povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie vzniká v prípade, ak Vaše príjmy zo živnosti prekročia hranicu platnú pre daný rok. Či vzniká povinnosť a výšku odvodov prehodnocuje sociálna poisťovňa na základe podaného daňového priznania.

Povinnosť platiť vzniká vždy k 1.7. nasledujúceho roka, čiže u Vás to bude 01.07.2023 ak nepožiadate o odklad DP za rok 2022.


S prianím pekného dňa,
Lenka
Hlavný účtovník rôznych spoločností
email: lenkamarandmk@gmail.com