Na aké sociálne dávky mám nárok po skončení podpory?

Zodpovedané
17. sep 2023

Dobrý deň,

od 1.2.2023 som poberala dávku v nezamestnanosti (po materskej som musela dať v danej práci výpoveď k 31.1.2023). Dávka trvala 6 mesiacov. Stále bezúspešne hľadám vhodnú prácu, čo pri malom dieťati nie je jednoduché.

Mám nárok na nejakú sociálnu dávku po skončení podpory?

Manžel zarába 1900 eur brutto, máme byt na hypotéku.

Ďakujem

Dobrý deň,

jedine, že by ste mali nárok na dávku v hmotnej núdzi, ale manželov príjem je vysoký.
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima.

Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú príjmy členov domácnosti.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť ako celok nárok a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

Viac:
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialn...
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina...


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com