Z ktorého nemocenského poistenia sa mi bude počítať výška materskej?

Zodpovedané
6. feb 2023

Dobrý deň,

od decembra 2020 som bola zamestnaná a od septembra 2022 som v evidencii na úrade práce. V júli 2022 som otehotnela, som teda v ochrannej lehote a po splnení všetkých iných podmienok mám nárok na materskú. Nástup na MD mám v marci 2023.

Ak sa ešte zamestnám, ochranná lehota mi tým skončí a bude plynúť nové nemocenské poistenie?

Z ktorého nemocenského poistenia sa mi ale bude počítať výška materskej?

Ďakujem

Dobrý deň

ak sa zamestnáte, vznikne Vám nové nemocenské poistenie a zanikne ochranná lehota.

Ak by nárok na materskú vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie by sa určilo ku dňu zániku nemocenského poistenia - ukončenia pracovného pomeru.

Ak by sa poistné na nemocenské poistenie platilo u nového zamestnávateľa najmenej za 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie by bolo obdobie od vzniku nemocenského poistenia (začiatok TPP) do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom by ste začali poberať materskú.

Ak by sa poistné na nemocenské poistenie platilo za menej ako 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok u iného zamestnávateľa, ak sa u tohto zamestnávateľa platilo nemocenské poistenie najmenej za 90 kalendárnych dní.

Ak sa platilo za menej ako 90 kalendárnych dní, výška materskej sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Napísala som Vám asi všetky možnosti, ktoré by mohli nastať, vo Vašom prípade v novom zamestnaní pravdepodobne nebudete nemocensky poistená viac ako 90 dní.


S prianím pekného dňa,
Lenka