Získam najvyššiu podporu ukončením rodičovskej dovolenky a čerpaním dňa dovolenky?

Zodpovedané
14. okt 2022

Dobrý deň,

budúci rok 23. mája mi bude končiť rodičovská dovolenka. Som striedavo na materskej dovolenke a rodičovskej od roku 2017, bez prerušenia. Mám 2 deti. Pracovný pomer mám od roku 2013 na dobu neurčitú a stále trvá. Do pôvodnej práce sa však vrátiť nechcem. Plánujem ukončiť pracovný pomer dohodou, poberať podporu v nezamestnanosti a chcem si hľadať iné miesto.

Je pravda, že najvýhodnejšie pre získanie najvyššej možnej podpory je ukončiť rodičovskú dovolenku a vyčerpať si v práci aspoň 1 deň dovolenky?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak ste počas rodičovskej dovolenky nemali žiadny iný príjem (iná dohoda, iný pracovný pomer) a na UP pôjdete po dosiahnutí príjmu a teda budete mať vymeriavací základ v posledných dvoch rokoch pred zaradením, (pracovali by ste, čerpali dovolenku a pod.), dávka sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý dosiahnete v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie.

Je potrebná určitá postupnosť: Najprv ukončíte rodičovský príspevok, a to skôr ako si budete čerpať dovolenku (keď i len jeden deň). Týmto sa Vám aktivuje nemocenské poistenie a až tak následne ukončíte pracovný pomer. Ostatné zostávajúce dni dovolenky Vám preplatia. Tieto Vám môžu navýšiť vymeriavací základ a následne pôjdete na UP.


S prianím pekného dňa,
Lenka