Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň.
Skúsenosť, ktorú má Vaša dcérka s lekármi je pre ňu vysoko stresujúca a tomu zodpovedá aj intenzita jej odpovede.
Vy s ňou môžete pracovať predovšetkým tak, že sa skúsite doma s ňou rozprávať. Je potrebné, aby pochopila, že Vás zaujíma, čo prežíva . To znamená nechať ju rozprávať o jej pocitoch a empaticky počúvať. Prejaviť súcit a prijať intenzitu prežívania. Potrebuje zažiť úplné prijatie a uistenie, že ju máte radi aj s týmto intenzívnym správaním. Dodávať jej odvahu prostredníctvom vašej viery v to, že nájdete odborníka, ktorý jej pomôže zvládať situáciu. Doma môžete pracovať s relaxáciou, dýchacími cvičeniami a inými technikami pre všeobecnú podporu jej duševnej rovnováhy.
Keďže dcérkina reakcia je intenzívnejšia ako strach, skôr úzkostná až panická, je potrebné vyhľadať odborníka, ktorý s ňou bude pracovať.
Želám Vám skorú pomoc pre dcérku.