Poradňa: efektívne rodičovstvo a výchova detí

331 zodpovedaných otázok
Martina Vagačová
Odborník
Odoberaj124

Vitajte v rodičovskej a výchovnej poradni. Moje meno je Martina Vagačová, mám dve deti a už viac ako 10 rokov sa venujem rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Poskytujem on line individuálne poradenstvo, alebo osobne v mojej poradni na Špitálskej 20 v Bratislave.

Vytváram priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúdam aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Som certifikovanou lektorkou kurzov Efektívneho rodičovstva. Vychádzam z adlerovských princípov individuálnej psychológie. Zaoberám sa nielen výchovnými problémami a otázkami, ale aj zručnosťami a spôsobmi ich praktického riešenia.

V roku 2020 som napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o Efektívnom rodičovstve, presne šitá na mieru slovenským rodičom. Povzbudzujem ich, aby sa nebáli byť sami sebou, mali sa radi aj s chybami a nezabúdali na každodenné radosti. Dieťa vnímam ako rovnocenného partnera vo výchove. Vysvetľujem, ako nadviazať vzájomné spojenie a pomocou spolupráce zvládnuť aj náročné situácie. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev.

Rada odpoviem na Vaše otázky ohľadne:

  • budovania rešpektu a dôvery, sebaistoty, trpezlivosti, samostatnosti a zodpovednosti, spolupráce

  • zvládania detského vzdoru, puberty, adolescencie, súrodeneckej rivality, hnevu, konfliktov, digitálnej rovnováhy, účinnej komunikácie a iné .
..

Martina Vagačová