Mám pri vyrovnaní BSM nárok na polovicu s.r.o.?

Zodpovedané
14. feb 2024

Dobrý deň,

manžel podal žiadosť o rozvod, avšak ešte predtým urobil prevod svojej s.r.o. na kamaráta, aby sa javil pri určovaní výživného ako nemajetný. Túto s.r.o. založil počas manželstva.

Mám pri vyrovnaní BSM nárok na polovicu?

Čo ak by sa ukázalo, že firmu predal za 1 euro?

Taktiež si počas manželstva čerpal úver na auto, ktoré sme ešte počas manželstva predali. Mala som za to, že z predaja spotrebný úver vyplatil. Ja som sa však nedávno dozvedela, že ho stále spláca, čiže tento úver naďalej existuje.

Ako postupovať, aby predmetný úver nebol súčasťou BSM, ale len manželovým záväzkom?

Nakoľko sa pri predaji auta o tento príjem z predaja so mnou nepodelil (peniaze si nechal). Nemám ani vedomie, kde tieto peniaze upotrebil, alebo či ich niekam previedol.

Ďakujem

Dobrý deň,

princíp, že každý z manželov má nárok na polovicu hodnoty BSM platí vo všeobecnosti vždy. Podiely manželov sa upravujú (zvyšujú/znižujú) vždy podľa relevantných skutočností - ak jeden z manželov prispel k nadobudnutiu/udržaniu spoločných vecí viac, jeho podiel sa zvýši. Ak sa jeden z manželov správal nehospodárne, jeho podiel sa zníži. Rovnako sa zníži podiel jedného z manželov, ak sa na majetok tohto manžela nepatriaci do BSM vynakladali prostriedky, ktoré do BSM patria a pod.

Vo Vašom prípade obchodný podiel pravdepodobne patril do BSM, úver (a záväzky z neho plynúce) pravdepododobne tiež.

Ak budete schopná v súdnom spore preukázať, že manžel sa úmyselne zbavuje majetku, aby ste vy dostali menší podiel na BSM (predaj obchodného podielu pod cenu, nesplatenie úveru, použitie peňazí z predaja auta na vlastné účely a pod.), súd by to mal v rámci vyporiadania vziať do úvahy a primerane znížiť manželov podiel na BSM, príp. po vyporiadaní BSM prikázať úver iba manželovi.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk