Svokor zomrel a na jeho depozitnom účte je 3000 EUR. Je táto suma predmetom dedenia?

Zodpovedané
8. feb 2024

Dobrý deň,

svokrovcom bol v minulosti vydražený dom po osobnom bankrote. Správca konkurznej podstaty by po speňažení tohto obydlia musel poskytnúť dlžníkovi a aj jeho manželke sumu vo výške 10 000 EUR (v súčte teda 20 000 EUR). Táto suma by bola dlžníkovi a jeho manželke poskytnutá na účet zriadený správcom konkurznej podstaty. Z tohto účtu by si dlžník a jeho manželka mohli obaja mesačne vyberať sumu 250 EUR (v súčte teda 500 EUR).

Svokor zomrel a na jeho depozitnom účte ostalo ešte asi 3000 EUR.

Je tento zostatok predmetom dedenia pozostalých?

Bude táto suma zostatku po dedičskom konaní vyplatená jednorazovo dedičom?

Ďakujem

Dobrý deň,

uvedený finančný obnos by podľa môjho názoru mal normálne spadať do dedičstva a mal by byť dedičovi/dedičom vyplatený jednorazovo.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk