Aké je riziko lymfómu pri silikónových implantátoch?

Zodpovedané
27. nov 2022

Dobrý deň,

rada by som sa poradila ohľadom možného lymfómu pri silikónoch.

Je pravda, že u niektorých žien môže po niekoľkých rokoch po vložení silikónových implantátov vzniknúť rakovina lymfatických uzlín - lymfóm?

Vraj sú to 2% - štatisticky zistené.

Kedy a z akého dôvodu sa pacientkám navrhuje operácia pomocou expandéra s využitím acelulárnej dermy?

Kedy sa odporúča následne ďalšia operácia, kde sa už vložia silikónové implantáty?

Nemôže sa rovno vložiť implantát?

Ďakujem

Dobrý deň,

BIA-ALCL aj BIA-SCC a BII sú "HOT TOPIC" na našich odborných medzinárodných kongresoch a tejto problematike sa venujú viaceré odborné štúdie.

Vzhľadom na extrémne zriedkavý výskyt (nie 2% - to by boli 2 zo 100, aktuálny výskyt sa udáva 1 zo 4 000 až 1 zo 300 000) je pre jedného chiruga robiť závery zo svojej praxe nemožné (aktívny plastický chirurg za 10 rokov operuje cca 1500 žien s implantátmi). Čiže časť chirurgov sa s diagnózou prpavdepodobne nestretne.

Konkrétne BIA-ALCL má veľmi variabilný výskyt a nevieme s určitosťou spúšťací faktor. Toho času sa zdá byť kombináciou viacerých.

Celosvetovo je výskyt BIA-ALCL spojený so značkou Allergan BioCell v 90% potvrdených prípadov. Táto značka ale nebola na SVK rozšírená a už nejaký rok sú stiahnuté "z trhu".

Najnovšie štúdie ukazujú mierne klesajúci trend výskytu BIA-ALCL. Či už je to menším počtom Allergan Biocell implantátov alebo zmenou postupov (nižšia kontaminácia implantátov pri vkladaní, no touch postupy, atb profylaxia, menšie objemy, zmena životného prostredia a štýlu, zlepšujúce sa operačné atraumatické postupy atď..).

BIA-ALCL matrí medzi lymfómy, ale neobjavuje sa v uzlinách, ale v kapsule bezprostredne v kontakte s povrchom implantátu. Preto liečba spočíva v odstránení tejto kapsuly. Ak je vykonaná zavčasu, nie je potrebná žiadna ďalšia liečba.
To určí onkológ, keďže onkologické diagnózy, najmä takto zriedkavé by mali byť riešené výhradne v špecializovaných onkologických centrách. Predpokladá sa, že jedna z príčin môže byť texturovaný povrch.

Ale ako všetko v živote, ani to nie je tak jednoduché. Lebo hladký povrch má zase svoje negatíva v použití. Vždy je na zvážení použitie texturovaného, microthanoveho alebo hladkého povrchu vzhľadom na požiadavky a predoperačný, aktuálny stav.

Rôzne postupy, rôzne výsledky.

Záleží od skúseností chirurga a požiadaviek pacientky.

Expandéry sa používajú v prípadoch rekontrukcie prsníka po onkologickej operácii, po ktorej ostalo malé množstvo kože, ktorú je potrebné "roztiahnuť".

Acellulárna dermis môže byť z ľudskej alebo prasačej kože. Záleží čo je dostupné a tiež je rozdielna cena. Používa sa ako "prídavná vrstva" pri tenkom podkoží alebo doplnenie pevnosti, pretože je menej elastická. Tiež má ale svoje negatíva aj riziká.

Konkrétny postup vždy záleží od skúseností chirurga a od vstupného stavu pacientky a aký výsledok očakáva.
Samozrejme sa dá vložiť aj implantát bez expandéra, ak sú na to vhodné podmienky a oočakávania.