Prečo 8-ročný syn opakuje slová pošepky?

Zodpovedané
18. jún 2022

Dobrý deň,

u skoro 8-ročného syna sme v poslednom čase spozorovali, že často potichu zopakuje posledné slovo vo vete (alebo keď dohovorí). Robí to mimovoľne/neuvedomuje si to. Tiež som si všimla, že niekedy v noci šrípe zubami (keď som sa ho pýtala na spánok, zvyčajne tvrdil, že mal zlý sen). V správaní nepozorujem žiadne zmeny, pôsobí spokojne. V škole sa mu bez problémov darí, má kamarátov aj dobrú pani učiteľku. Doma sa tiež žiadne vyrazné zmeny neudiali. Iba toľko, že ja mám skúšky, čiže sa viac učím a trávime spolu o niečo menej času (nezúčastňujem sa niektorých výletov cez víkend a pod.+ do dvoch týždňov mi už skúšky skončia).

O aký problém by mohlo ísť?

Môže ho niečo trápiť?

Ďakujem

Dobrý deň,

toto správanie u vášho nevlastného syna môže byť normálne prevažne prechodného charakteru, nemusí to hneď znamenať nejaký problém.

Dôležité je preto v tomto prípade sa pozerať na chlapca komplexnejšie. Napríklad ako dáva najavo svoje emócie, na jeho výkony v škole, spoločenský život mimo vašej rodiny, či má prítomné nejaké agresívne prejavy a pod.

Pokiaľ u chlapca nevidíte žiadne iné problémy v správaní, nič nenaznačujú ani učiteľky v škole, či širšia rodina, tak pravdepodobne ide len o akési vyrovnávanie sa s realitou. Takáto "tichá reč" by však mala postupne utíchať. V dospelosti sa často zmení už len na nejaký vnútorný dialóg, prípadne ľahký pohyb pier.

Takúto formu reči, či opakovanie nejakých slov využívajú často deti, ktoré sú si v niečom neisté a potrebujú sa nejako s realitou vyrovnať. Ďalej deti s menšími sociálnymi zručnosťami, ale aj vysoko inteligentné deti.

K chlapcovi pristupujte citlivo, nechajte mu dostatok času a všímajte si jeho potreby a aktuálne naladenie.

Niekedy len stačí zrkadliť jeho emócie na otvorenie nejakej konverzácie. Napríklad: Vidím, že dnes si nejaký smutný. Môžem ti nejak pomôcť, aby ti bolo lepšie? Som tu
pre teba, keby si sa chcel porozprávať aj neskôr.

Ak by ste v komplexnosti toto správanie vnímali u syna ako problematické s cieľom pomôcť dieťaťu by to bolo dobré riešiť s odborníkom.

Pekný deň


Mgr. Katarína Kaličiaková
psychologička