Čo všetko potrebujem k tomu, aby som mohla vykonávať prácu asistentky na základnej škole alebo špeciálnej základnej škole?

Zodpovedané
1. júl 2024

Dobrý deň,

mám vyštudovanú strednú zdravotnícku školu a 1. stupeň VŠ sociálna práca.

Čo všetko potrebujem k tomu, aby som mohla vykonávať prácu asistentky na základnej škole alebo špeciálnej základnej škole?

Ďakujem

Dobrý deň,

kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6.


Prajem pekný deň.
Mgr. Natália Rajnohová
Učiteľka pre primárne vzdelávanie