Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Aké sú moje výsledky magnetickej rezonancie hypofýzy?

Zodpovedané
31. júl 2021

Dobrý deň,

chcem Vás poprosiť o vysvetlenie výsledkov magnetickej rezonancie hypofýzy.
V minulosti som bola liečená Dostinexom na mikroadenóm na hypofýze. Táto MR je kontrola po 6 rokoch. Nakoľko som posledných 8 mesiacov trpela Upchatými dutinami, opakovanými zápalmi ľavého ucha, bolesťami hlavy, klipkaním očí a veľkým tlakom v oblasti za očami a a obočím.
Alergie boli vylúčené. RTG dutín moc neukázal.

Supratentoriálne peri-, paraventrikúárne frontálne a parientálne obojstranne viacpočetné T2W a FLAIR hyperintenzívne lézie najväčšia frontálne vľavo veľkosti 12x6 mm, sú bez reštrikcie difúzie, postkontrastne bez sýtenia. Komorový systém a vonkajšie subarachnoidálne priestory nerozšírené, stredové štruktúry bez presunu. V oblasti mozgového kmeňa, mozočka, PC uhlov a vnútorných zvukovodov bez ložiskových zmien natívne i postkontrastne. V oblasti ústí vnútorných zvukovodov obojstranne ventrokaudálne pruhovité poloblúkovité T2W hypointenzívne štruktúry, ktoré zasahujú do blízkosti nervových štruktúr, bez ich kompresie a dislokácie, postkontrastne bez sýtenia. V oblasti prepontínnej cisterny bez patologických ložiskových zmien, preganflionárny úsek n. V obojstranne primeranej šírky a priebehu, bez kontaktu s cievnymi štruktúrami, v oblasti Mekelovej cisterny primeraný priebeh jednotlivých neurofilament n. V. Štruktúry vnútorného ucha sú primerane konfigurované, bez patologických zmien. Pneumatický systém pyramíd bez patologického obshu. Orbity bez ložiskových zmien.
Hypofýza nezväčšená, asymetrická, v pravo kraniokaudálne dosahuje 6 mm, v ľavo kraniokaudálne 5 mm, v ľavej časti na postkontrastných skenoch sa zobrazuje hypointenzívna lézia veľkosti 5x4 (COR). Supra- a parasellárne bez patologických ložiskových zmien. Stopka hypofýza má mierne šikmý priebehkraniokaudálne zprava doľava, má primeranú šírku a intenzitu signálu, je bez ložiskových zmien. Optochiasmatické štruktúry primerane konfigurované, bez patologických zmien. Malá slizničná lézia charakteru drobného polypu v zadných ethomoidoch vľavo, veľkosti 5x2 (TRA). Len minimálne slozničné zmeny v bazálnych častiach maxiliárnych dutín. Sfenoidálne a frontálne dutiny sú vzdušné. Zhrubnutá sliznica v okolí dolnej a strednej nosovej mušle vľavo so zúžením nosových prieduchov. Naznačená deviácia nosového septa doprava.

Záver:
Drobnoložisková leukoencefáopatia supratentoriálne frontálne a parientálne obojstranne nešpecifického charakteru - dif. dg. chronickej mikrovaskuláenej etiológie, v rámci postinfekčných, postvakcinačných zmien, demyelinizačné lézie pri SM, metabolockého charakteru, demyelinizčné lézie inej etiológie.
Prihovité poloblúkovité T2W hypointenzity v oblasti ústí vnútorných zvukovodov obojstranne- dif. dg. artefkty, nekompletné septá, bez kompresie nervových štruktúr. Malá postkontrastnehypointenzívna lézia v ľavej časti adenohypofýzy- môže odpovedať udávanému prolaktinómu, dif. dg. reziduálne zmeny po p. o. liečbe prolaktinómu.

Ďakujem

Dobrý deň,

podľa MR popisu sú na mozgu prítomné zmeny, ktoré môžu súvisieť s ochorením skleróza multiplex alebo tieto zmeny sú cievneho pôvodu, eventuálne postinfekčné.

V hypofýze sa nachádza prolaktinóm. Ide o nezhubný nádor, ktorý produkuje hormón prolaktín.


Pekný zvyšok dňa želám.
MUDr. Milada Madleňáková