Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Čo je obsahom preventívnej prehliadky?

Zodpovedané
3. okt 2018

Dobrý deň,
zaujímalo by ma, čo je obsahom preventívnej prehliadky u dospelého človeka. Je dané, čo všetko má lekár vyšetriť, resp.na aké vyšetrenia má poslať pacienta? Alebo je to individuálne a záleží od ochoty lekára?
Ďakujem

Dobrý deň,
Rozsah preventívnej prehliadky určuje zákon 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Preventívnu prehliadku u dospelých vykonáva praktický lekár pre dospelých, s ktorým má daný poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov 1 x za dva roky, alebo jedenkrát ročne ak je evidovaný ako darca krvi, darca orgánov alebo tkanív.

Preventívna prehliadka sa začína pohovorom, počas ktorého lekára zaujíma rodinná anamnéza, terajšie ťažkosti pacienta, osobná anamnéza, sociálno-pracovná anamnéza, kontroluje sa stav očkovania. U dospelých je povinné očkovanie proti tetanu každých 15 rokov. Po úvodnom pohovore nasleduje komplexné vyšetrenie pacienta, skontroluje sa krvný tlak.
Ďalšou súčasťou preventívnej prehliadky sú odbery,

  • Štandardne sa vyšetruje moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz,

sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu

  • Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa robí u poistencov, ktorí dosiahli vek 17

alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov

  • Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.
  • Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého

čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici, kedy sa dá odhaliť rakovina
hrubého čreva v skorom štádiu

Na základe výsledkov a celkového vyšetrenia pacienta lekár vie zhodnotiť celkový stav pacienta, zhodnotiť riziká tzv. civilizačných ochorení, medzi ktoré patrí napr. vysoký krvný tlak, vysoké hladiny cholesterolu, cukrovka. Pri podozrení na nejaké ochorenie je pacient odoslaný k odborníkovi, eventuálne praktický lekár skonzultuje výsledky so špecialistom a dohodnú sa na ďalšom postupe.
Na záver by mal lekár poistencovi dôkladne vysvetliť zdravotný stav pacienta, mal by poučiť poistenca ohľadom správnej životosprávy, o diétnych opatreniach, o užívaní liekov.


Pekný zvyšok dňa želám.
MUDr. Milada Madleňáková