Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Je môj nález z magnetickej rezonancie v poriadku?

Zodpovedané
15. okt 2021

Dobrý deň,

bola som na MR.

Výsledok - pacientka s fixným zubným strojčekom, prítomné sú susceptibilné artefakty v tvárovej časti hlavy i v prednej
jame lebečnej.
Udávaný stav po operácii cholesteatómu vpravo. V pneumatickom systéme pravej pyramídy kraniálne
laterálne sa zobrazuje T2W hyperintenzívny, T1W hypointenzívny septovaný obsah, veľkosť 8x19x14 mm
(LLxAPxCC). Je bez reštrikcie, difúzie i v non EPI DWI obraze, postkontrastne bez sýtenia.
Ostatné časti pravej pyramídy bez patologického obsahu. Štruktúry vnútorného ucha sú obojstranne primerane konfigurované, bez
patologických zmien.
Vnútorné zvukovody symetrické, primeranej šírky, bez ložiskových zmien natívne i postkontrastne, s normálnym priebehom a šírkou nervových štruktúr. Vpravo tesný kontakt n. VII a n. VIII v úrovni ústia vnútorného zvukovodu s jemnou cievou. Vľavo v strednej časti vnútorného zvukovodu dva jemné T2W hypointenzívne pruhy, postkontrastné bez sýtenia. Pneumatický systém ľavej pyramídy bez
patol. obsahu.
V oblasti PCU, mozgového kmeňa a mozočka bez ložiskových zmien natívne i postkontrastne. Supratentoriálne primeraná intenzita signálu bielej a sivej hmoty mozgu, bez ložiskových zmien. Komorový systém a vonkajšie subarachnoidálne priestory nerozšírené, stredové štruktúry bez presunu.
Záver:
Stav po operácii cholesteatómu vpravo, bez lézie susp. z recidívy TU. T2W hyperintenzívny obsah v kraniálnej laterálnej časti pravej pyramídy - dif. dg. pozápalové event. chron. zápalové zmeny, postterapeutické zmeny. Tesný kontakt n. VII a n. VIII vpravo s jemnou cievou - v korelácii s klin. obrazom môže byť anatomickým podkladom neurovaskulárneho konfliktu. Jemné pruhovité T2W hypointenzity vo
vnútornom zvukovode vľavo - dif. dg. jemné septá, artefakty, bez narušenia priebehu nervových štruktúr.

Aké sú moje výsledky?

Ďakujem

Dobrý deň,

na základe tohto vyšetrenia sa dá usúdiť, že nie sú prítomné žiadne známky recidívy tumoru. Teda nález je v poriadku.

Tesný kontakt cievy a dvoch hlavových nervov môže spôsobiť tzv. neurovaskulárny konflikt, ale pokiaľ nemáte žiadne ťažkosti, tak sa to ani nemusí prejaviť.


Pekný zvyšok dňa želám.
MUDr. Milada Madleňáková