Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Vysvetlíte mi výsledky z magnetickej rezonancie?

Zodpovedané
17. apr 2019

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie výsledkov z magnetickej rezonancie mojej maminy. K neurólogovi pôjde až o dva týždne.

Supratentoriálne obojstranne v bielej hmote peri- a paraventrikulárne ojedinelé punktiformné
T2W a FLAIR hyperintenzívne lézie priemeru do 6 mm, bez prejavov expanzie, bez reštrikcie, difúzie, postkontrastné bez sýtenia.
Bez prítomnosti čerstvej ischémie, hemorágie, resp. tumoru. Komorový systém nerozšírený, stredové štruktúry bez presunu. Vonkajšie
subarachnoidálne priestory primeranej šírky, bez patologického obsahu.
V oblasti mezencefalla, pons Varoli, predĺženej miechy, mozočkových hemisfér, PC uhlov, vnútorných
zvukovodov bez ložiskových zmien natívne i postkontrastne. Vpravo v tesnej blízkosti
preganglionárneho úseku n.V prebiehajú viaceré tenké cievne štruktúry.
Tesný kontakt n.VIII
vpravo extrameatálne s tenkou cievou. Tesný kontakt s cievnou štruktúrou má i n. VIII vľavo
extrameatálne. Vnútorné zvukovody majú primeranú šírku, bez patologického obsahu.
Štruktúry vnútorného ucha primerane konfigurované, bez patologických zmien. V oblasti
stredoušných dutín bez patologického obsahu a útvaru. Hypoplázia P1 úseku ACP l.sin.
Intrakraniálne bez prítomnosti aneuryzmy a cievnej malformácie. Intrakraniálne artérie s
nerovnosťami okrajov v rámci aterosklerotických zmien, bez významnej stenózy.
V bazálnejčasti ľavej maxilárnej dutiny slizničná lézia veľkosti 13x11mm (COR) charakteru cysty event.
polypu. Nevýrazné chronické slizničné zmeny v ethmoidoch. Inak báza lebky a kalva bez
patologických zmien.
Záver:
Nepočetné lézie v bielej hmote supratentoriálne peri- a paraventrikulárne nešpecifického
charakteru- dif dg. mikrovaskulárnej etiológie, postinfekčné, postvakcinačné. Tesný kontakt
preganglionárneho úseku n.V vpravo s tenkou cievou, tesný kontakt s n.VIII obojstranne
extrameatálne s tenkými cievami – v korelácii s klinickým obrazom môžu byť anatomickým
podkladom neurovaskulárnych konfliktov. Hypoplázia P1 úsek ACP l.sin. Slizničná lézia v
bazálnej časti ľavej maxilárnej dutiny charakteru cysty event. polypu.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

z popisu sa dá usúdiť, že trojklanný nerv a polohovorovnovážny nerv sú v blízkom kontakte s cievou. To znamená, že sú nadmerne dráždené, čo sa môže prejaviť u pacientov bolesťami v oblasti tváre pri dráždení tvárového nervu a problémami s rovnováhou pri dráždení polohovorovnovážneho nervu.

Nepočetné lézie v bielej hmote sú častým nálezom u starších ľudí. Ide o zmeny, ktoré súvisia s vekom.


Pekný zvyšok dňa želám.
MUDr. Milada Madleňáková