Vysvetlíte mi výsledok magnetickej rezonancie mozgu?

Zodpovedané
10. aug 2022

Dobrý deň,

môžete mi vysvetliť výsledok mojej MR mozgu?

V natívnom MR obraze neurostruktur. supra - a infratentoriálne, toho času bez evidentných expanzívnych zmien. Tu charakteru hemoragických alebo edematóznych zmien. Supratentoriálne v bielej hmote mozg.F a P bilat., subkortikálne aj paraventrikulárne prítomnosť 15 až 20 T2w a Flair hyperintenzívnych, T1w hypointenzívnych lézií, od drobných oválnych lézií s priemerom 2-3 mm, až po lézie priemeru 8 x 5,5 mm. Žiadna z týchto lézií nevykazuje znaky reštrikcie difúzie. Demyelinizačné lézie v chronickom štádiu.

Ďakujem

Dobrý deň,

podľa popisu máte na mozgu prítomné zmeny, ktoré svedčia o demyelinizačnom ochorení. Takýto nález býva často pri skleróze multiplex.


Pekný zvyšok dňa želám.
MUDr. Milada Madleňáková


Union zdravotná poisťovňa prináša svojim poistenkám a poistencom množstvo benefitov. Získajte výhody v podobe príspevkov na zuby, oči či operáciu kŕčových žíl.
www.union.sk/zmena-zdravotnej-poistovne