Môže sa otec stretávať s dieťaťom i napriek tomu, že nemá upravený styk?

Zodpovedané
30. nov 2022

Dobrý deň,

na úvod v stručnosti zhrniem situáciu. Dieťa je zverené do starostlivosti matky. Otec mal určený styk na základe rozsudku a s dieťaťom sa stýkal do doby, pokiaľ matka nezačala dieťa "huckať" proti otcovi. Podávala trestné oznámenia, atď. Dieťa sa pod vplyvom matky s otcom stýkať odmietalo. Otec záležitosť riešil aj súdne, avšak po dlhých a nekonečných prieťahoch to vzdal. Teraz je súdnym rozhodnutím styk dieťaťa s otcom neupravený.

Po istom čase sa dieťa aj vďaka jeho dospievaniu s otcom stretávať chce. Pochopilo situáciu, avšak bojí sa matkinej reakcie. Dieťa bude mať o 2 mesiace 15 rokov.

Môže sa otec stretávať s dieťaťom, ak si to ono želá, aj keď nemá upravený styk?

Mohla by matka podniknúť právne kroky, ktorým by bránila otcovi stretávať sa s dieťaťom?

Ďakujem

Dobrý deň,

to, že nie je upravený styk s otcom neznamená, že dieťa sa nemôže s otcom stretávať. Práve naopak.

Styk sa považuje za neobmedzený a mal by fungovať podľa dohody rodičov. Nakoľko je dieťa vo veku, kedy je rozumovo vyspelé posúdiť túto situáciu, matka síce môže podniknúť kroky a pokúsiť sa obmedziť styk otca s dieťaťom. Ale pri súdnom konaní sa bude brať na zreteľ aj názor dieťaťa.

Dieťa sa teda môže stretávať s otcom aj bez súhlasu matky alebo nariadeného styku v rozsudku.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz