Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
carnomed
1. júl 2013

MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA

Čo je to mitochondria a prečo je taká významná?

   Mitochondriálna medicína sa sústreďuje na procesy, ktoré sa odohrávajú na úrovni buniek, najmenších funkčných a stavebných jednotiek ľudského tela. Správne fungovanie bunky je predpokladom správneho fungovania tkanív, orgánov a celého nášho organizmu - človeka. To znamená, ak máme zdravé bunky, zdravý je aj celý organizmus, my.

Možno povedať, že život bunky závisí od dvoch hlavných faktorov:

                1. stálosti bunkovej štruktúry ( Bunka funguje iba vtedy, ak má istú presnú štruktúru. Nesmie jej niečo chýbať, nesmie byť poškodená.)

                2. energie tvorenej vo vnútri bunky, v mitochondriách. (správne funguje ak má dostatok energie, dostatok funkčných mitochondrií, ktoré ju vytvárajú.)

Mitochondrie sú hlavným miestom pre tvorbu energie vo všetkých ľudských a zvieracích bunkách, jednoducho povedané sú ,,elektrárňami“ pre bezproblémové fungovanie všetkých organizmov. Bez mitochondrií v bunkách, by bol život nemožný. Rozmery mitochondrií sú veľmi variabilné, závisia od typu buniek a funkcií, ktoré vykonávajú. Rôzny je aj ich počet v jednej bunke, ktorý môže dosiahnuť až číslo 4000. Vedecky bolo dokázané, že mitochondrie majú vlastnú DNA, ktorej poškodenia spúšťajú celý rad patologických zmien v mitochondrii a tie môžu prispieť k rozvoju kardiovaskulárnych, nádorových a psychických ochorení.

Ako sa zisťuje kondícia buniek?

,, V ambulancii CarnoMedu robíme špeciálne vyvinutým programom prostredníctvom EKG takzvanú analýzu variability srdcového rytmu, ktorá vyjadruje aktivitu centrálnej riadiacej a regulačnej jednotky organizmu. Je dirigentom celého orchestra. Na základe tejto analýzy zistíme stav bunkových funkcií a bielkovinových štruktúr a našou liečbou dokážeme ovplyvniť degenerované funkcie a štruktúry bunky,“ vysvetľuje MUDr. Kučera.

Vizitka Dr. Kučeru

Dr. Michael Kučera je medzinárodne uznávaným expertom v oblasti mitochondriálnej a bioregulačnej medicíny a za jeho prínos v klinicky relevantných výskumoch bol roku 2000 ocenený Medzinárodnou asociáciou mitochondriálnej medicíny. Je interným lekárom s viac ako 15 ročnými skúsenosťami z kozmickej medicíny a jej prenosu poznatkov do praxe.

Úzko spolupracoval s Inštitútom pre biomedicínske problémy Ruskej akadémie vied, a konkrétne s prof. Dr. R. N. Baevským, zodpovedný za zdravotný stav mnohých astronautov v Ruskom kozmickom programe.

Skúsenosti z oblasti prevencie a posilnenia adaptačného mechanizmu na stres využíva pri diagnostike, liečbe a poradenstve pre klientov vo viacerých krajinách Európy i mimo nej.

Okrem bežnej lekárskej praxe je stále aktívnym členom výskumných projektov a zároveň pravidelne vzdeláva a supervízuje lekárov v Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku, ale aj na Slovensku.

Nosnou časťou medicínskych postupov Dr. Kučeru je oddialenie procesov starnutia, ktoré nastávajú vplyvom fyzikálnych, chemických, psychických alebo emocionálnych stresov.

Začni písať komentár...

Odošli