Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.

    "V prvých mesiacoch života by sme mali dieťa veľa nosiť. Zjednotenie s matkou, ktoré dieťa pociťuje v jej tele, pôrodom nekončí. Pôrod je len prechodom a dieťa sa ešte bude musieť mnohokrát "narodiť", kým nájde samé seba."
    "Mali by sme často pestovať telesný kontakt dieťaťa s matkou (dieťaťa s otcom). Tesné spojenies dieťaťom je nenahraditeľnou skúsenosťou. (Podobne ako strom, ktorý je svojimi početnými jemnými koreňmi pevne spojený so zemou, a tak v nej bezpečne drží a čerpá z nej energiu pre celú korunu a plody, tak potrebuje dieťa čerpať podporu a energiu z pevného zjednotenia s matkou a s otcom, aby neskôr bolo schopné byť samostatné.)"
    "Vnímanie tohoto spojenia je pre všetkých, pre dieťa, pre matku, pre otca, najnajvýš dôležité. Spojenie nevzniká tým, že si dieťa držíme od tela ani statickým kontaktom, ale rytmickými kývavými pohybmi. Pripomínajú dieťaťu neustále pohupovanie v tele matky, ktoré vzbudzovalo prvotnú dôveru. Pri rovnakom rytme sa dieťa môže spoľahnúť na opakujúce sa vnemy a cíti sa v bezpečí."
    Dr. Jiřina Překopová, detská psychologička