Mnohí od žien očakávajú, že budú pracovať, ako keby nemali deti...
    Budú vychovávať deti, ako keby nemali prácu...
    A budú vyzerať, ako keby nemali ani prácu a ani deti .... Cit.web