vreckova
22. okt 2016
176 

Je členstvo v ZRPŠ automatické?

Ako som písala v predchádzajúcom príspevku, po mojom "zvolení" za člena rodičovskej rady som pre môj dobrý pocit a tiež preto, aby som bola platným členom, a nielen členom "do počtu" rozbehla kolotoč hľadania informácií o fungovaní združenia ako takom. V prvom rade ma zaujímalo, čo to vlastne rodičovské združenie je, na základe čoho vzniká a pod.  Počas môjho pátrania som narazila na množstvo diskusií a otázok zo strany rodičov. Rozhodla som sa teda, že postupne na tieto otázky budem hľadať odpovede.

V súčasnosti v takej forme, ako ho poznáme z minulosti už "ZRPŠ" neexistuje. Čo teda hovorí naša legislatíva o tejto problematiké? No, dalo by sa povedať, že v podstate...NIČ.  Nič v tom zmysle, že neexistuje žiaden zákon, ktorý sa zaoberá konkrétne vznikom a fungovaním rodičovského združenia ako takým. 

V Zbierke zákonov existovala v minulosti vyhláška o ZRPŠ, ktorá upravovala činnosť, organizáciu, hospodárenie a zánik združenia. Inak, bolo to zaujímave, miestami úsmev vyvolávajúce čítanie. Zaspomínala som si na časy dávno minulé. Na druhej strane však veľa vecí dávalo zmysel a malo to hlavu aj pätu. Ale aj  zmysle tejto starej vyhlášky členmi ZRPŠ mohli byť iba osoby, ktoré sa zapísali do zoznamu členov. Navyše, maximálny ročný príspevok člena mohol byť 20 korún! Vravím, zaujímavé čítanie. Táto vyhláška však bola zrušená spolu so zákonom, ku ktorému patrila.

V súčasnosti má väčšina rodičovských združení formu občianskeho združenia ("o.z."). K tejto transformácii došlo po roku 2004. Vtedy vstúpil do platnosti nový zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ten v §50 umožnil podiel zaplatenej dane (poznáme to pod ľudovým názvom "2% z dane") poskytnúť prijímateľovi, ktorým môže byť aj občianske združenie.

Aby mohlo ZRPŠ (a teda aj škola) tieto financie získať (veď nešlo o zanedbateľnú sumu), mnohé rodičovské združenia sa teda zároveň stali aj občianskými združeniami. 

Ich činnosť upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (samozrejme v znení neskorších predpisov). Vyberám pár paragrafov, ktoré by vás mohli zaujímať: 

§ 3

(1) Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.

........

(3) Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.

Tak si to trošku zhrňme:

 • členstvo v o.z. nie je automatické a k členstvu nikoho ani nemožno nútiť;
 • právo slobodne sa združovať je zaručené aj Ústavou Slovenskej republiky v rámci čl. 29. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.
 • keďže členstvo nie je automatické, mala by v združení existovať listina členov aj s ich podpismi, ktorými sa do združenia "zapísali";
 • najdôležitejším dokumentom o.z. sú stanovy, teda súhrn záväzných spísaných pravidiel pre činnosť inštitúcie, organizácie, strany a podobne;
 • stanovy môžu zaväzovať iba jeho členov alebo iné osoby, ktoré s tým súhlasia. 

§ 6

(1) Združenie vzniká registráciou.

(2) ....  K návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené:

a) názov združenia,

b) sídlo,

c) cieľ jeho činnosti,

d) orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,

e) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,

f) zásady hospodárenia.

Ak ste si nie istý, ako by to malo vo vašom ZRPŠ fungovať, požiadajte (najlepšie predsedu združenia) o stanovy. Mnohé sú zverejnené aj na stránkach samotných škôl.

§ 11

(1) Zmenu stanov oznámi združenie písomne ministerstvu do 15 dní od jej schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.

Návrh na registráciu, ako aj zmeny stanov podliehajú spoplatneniu, v súčasnosti je to za registráciu 66 eur a zmena stanov 16,50 eur.

Pravda je, že právna úprava občianskych združení je iba rámcová, čo na jednej strane zjednodušuje ich registráciu, no na druhej strane komplikuje ich činnosť, ale aj ich kontrolu zo strany verejnosti. A dôkazov o tom nájdeme na diskusných fórach nespočetné množstvo. 

Na dnes teda hádam aj stačí. Nabudúce sa skúsim prepracovať k toľko diskutovaným poplatkom.

#mk_blog_academy
#blogujem
#zrps

#skola

  No fuuuu, tak toto uz je tazka veda. Ale zaujimava informacia, ze clenstvo je dobrovolne, aj ked myslim, ze ani skor kto nechcel, clenom nebol...
  23. okt 2016
  @janka_v prax je ale trosku ina, vacsina si mysli, ze clenom sa stavaju automaticky s nastupom dietata do skoly...k problemom tu dochadza hlavne vtedym, ked sa jedná o zaplatenie poplatku do ZRPŠ
  23. okt 2016
  Asi ani mne nie su jasne tie poplatky. Ze vlastne zaco su...
  23. okt 2016
  @janka_v no, uz na tom pracujem, chcem sa k tomu dopracovat v dalsich clankoch 🙂
  23. okt 2016