bjnr
  22. nov 2020    Čítané 79x

  Okolnosti početí, adopce a síla rodu

  ℒℴνℯ❤ 

  ❤ Ramona Siringlen ❤

  ❤ Okolnosti za kterých přicházíme na svět, události provázející naše početí, prožité pocity v lůně maminky a zážitky raného dětství to vše výrazně formuje náš nastávající život. Všechny tyto zkušenosti se ukládají v našem energetickém poli a i když na vědomé úrovni zapomeneme, jsou stále naší součástí. A přitahují nám do života další zkušenosti odpovídající dané vibraci. A my nechápeme. Nechápeme proč se nám to či ono děje, když jsme se přeci tak snažili. Proč se nám opakuje určitý vzorec. Proč? Najdeme li v sobě ochotu, odvahu a sílu se na svou minulost podívat, přijmout bolesti a zklamání a následně je transformovat, dovolíme sami sobě stát se vítězem. Vítězem nad sebou samým. S naší proměnou a léčením se vždy léčí a hojí i naše rodová linie a to myslím stojí za úvahu.

  ❤ Obrátila se na mě velice laskavá a moudrá žena s prosbou o nahlédnutí okolností jejího početí. Byla totiž ve velmi ranném věku adoptována. Věděla o tom, avšak v nedávné době začala na sobě intenzivněji pracovat a pocítila potřebu se jaksi srovnat se svými původními biologickými rodiči. Nezáleží na tom, že je nepoznala. Oni stále jsou její součástí a nelze je vyloučit z jejího rodinného systému. Něco málo se jí podařilo zjistit, avšak to dalece nestačilo k tomu, aby se mohla vcítit do celé situace a navázat s rodiči na rovině duše nějaký vztah. Přála si tedy znát okolnosti svého početí a zda její biologické mamince nebylo snad nějak ublíženo.

  ❤ Odpověď, kterou jsem pro ni obdržela jí velice pomohla pochopit a přijmout určité události. Díky její velkorysosti, otevřenému srdci a andělské podstatě s radostí svolila s Vámi její příběh sdílet, vědoma si toho, že jistě jsou mnozí, kterým v mnoha vrstvách pomůže a navíc je to podpora léčení rodů v kolektivním vědomí. Děkuji tedy s úctou za její svolení a lásku.

  ❤ Akáša – Adopce. Mentální rovnání vztahů s biologickými rodiči a okolnosti početí

  ❤ Ona je jednou z oněch velice statečných duší a žen, které přišly do tohoto života mimo jiné napravit svou láskou čistotou, odvahou a velkorysostí bolest celého ženského rodu….bolest a emoční zranění oněch mnoha žen po světě, zranění a neharmonických energií zanesených v ženském kolektivním vědomí. Tato mohutná léčení a návrat do síly Bohyně probíhá jako kolektivní úkol a poslání mnoha bytostí, které se vtělily v této době jako ženy, jako posvátné živoucí pochodně odvahy a světla, pokud se jedná o zranění fyzická, emoční i ta na duchovní úrovni. Ženy se nyní osvobozují.

  ❤ Mnohé kněžky si zvolily příchody na svět za náročných okolností, narodily se despotickým otcům, čelily týrání v partnerství, měly konfrontace s rodovou zátěží všeho druhu a tak mohly projevit své světlo a léčit generace a generace bolesti a ženského pokoření. Okolnosti příchodu na svět, které si ona zvolila zapadají též do tohoto vyššího plánu. Její biologická maminka byla v době jejího početí sama ještě skoro dítě. Byla zvyklá tvrdě pracovat a chtěla se osamostatnit a ukázat, že se o sebe umí postarat. Těšila se, že v Čechách snad najde co hledá. A co to bylo? Sama netušila přesně. Doufala v život jako z románu.

  ❤ Příjemná práce, pak láska, vlastní hezká rodina, kde bude svou paní. Byla citlivá a křehká. Jenže věci nešly tak jak očekávala. Ublížení které prožila však nebylo na fyzické úrovni. O to však bylo ještě hlubší a zanechalo rány v jejím srdci a emočním těle. Muž se kterým svou krásnou dceru zplodila sám nebyl nijak vyzrálý. Při fyzickém sblížení s maminkou, která toužila po něze a lásce na možný příchod dítěte nemyslel. Nechal se unést jen kouzlem okamžiku, maminka se mu líbila svou nevinností a jemností. Měl dojem, že jí může dominovat a tvarovat jí dle svého a ona mu podléhala. Chtěl jen tu křehkou vílu, rozkoš, zábavu a volnost. Dítě a rodina nebyly v tu chvíli jeho záměrem, navíc sám nebyl dostatečně zajištěn.

  ❤ Svým založením žil spíše ze dne na den. Její maminka mu tedy po otěhotnění sama připadala jako další dítě o které by se měl snad starat. Na něco takového nebyl připraven. Skutečně skrze něj má ona propojení s romskou krví. Tatínek byl Rom částečně, avšak duší zcela. Jeden den tu a druhý tam. Co bude zítra? To příliš neřešil. Pro její maminku potrat nepřipadal v úvahu. To bylo pro ni něco nemyslitelného a strašidelného. Na druhou stranu vrátit se zpět na Slovensko těhotná a bez muže se neodvážila. Stala by se terčem posměchu a nechtěla vystavit rodinu „hanbě“ Zdá se to dnes neuvěřitelné, ale sedmdesátá léta na Slovensku v některých oblastech nebyla zrovna pokrokovou dobou.

  ❤ Spolu s katolickou vírou to nebyla přívětivá situace. Maminka nejprve procházela šokem, že se jí něco takového vůbec mohlo stát. Bolest a smutek, že byla opuštěna a tak nějak postupně odložena….s rozpaky a téměř bez vysvětlení. Ani za to mu nestála? Takto si pro sebe uvažovala. Až později nastoupil vztek a jistá míra hořkosti. Navíc Je zde bolest z odloučení od dítěte. Jak těhotenství pokračovalo, byly v mamince protichůdné pocity. Narůstala v ní láska k dítěti a to i přes nepříznivou situaci ve které se ocitla. Absolutně však neviděla žádné východisko, co dělat, jak by sama mohla fungovat. Bylo toho na ni příliš. To bylo nakonec další velké zranění a zklamání. První že byla zrazena a opuštěna mužem ve chvíli, kdy ho nejvíce potřebovala a druhé, že krev její krve bude vyrůstat někde bez ní a ona zůstane jen poznámkou někde na papíře.

  ❤ Přijetí druhého jména Magdalena je pro tazatelku v užívání více než příhodné. Ne jen jako vyjádření úcty biologickým rodičům za dar života, ale též v rámci jejího poslání pročištění starých bolestí a přispění k pozvednutí kolektivního ženského vědomí. (Její biologická maminka jí totiž původně dala právě jméno Magdalena – později byla adoptivní maminkou přejmenována.)

  ❤ Magdalena……Máří Magdalena je totiž představitelkou Božského ženského principu. Je ženskou esencí v té nejčistší formě….ne ve smyslu v jaké by byla ráda představovala Máří Magdalenu církev, která chtěla kdysi ženy držet v područí a jejich posvátnou sexualitu a sílu hanobit povídáním o prostitutce. Máří Magdalena je protipólem a dvojplamenem Kristovým a přináší na Zemi sílu a lásku Bohyně.

  ❤ Tazatelka svou čistotou a silou své duše může přispět k vyléčení traumat celého rodu a bolesti žen v jejím rodě biologickém a v tom jehož se díky lásce a záměru duší stala členem. Zejména kvalita čistoty je její největší duchovní silou. Její srdce září a ona je schopna lásky bez podmínek, odpuštění a velkorysosti tam, kde druzí tuto sílu jen obtížně nalézají. Ona si může dovolit znovu projít všechny pocity své maminky, bolest, vztek, zklamání, smutek, strach…..aby je posléze transformovala v tu nejvyšší sílu lásky a svobodu.

  ❤ Může si dovolit cítit vztek a všechny ostatní negativní pocity k biologickému otci, aby pak s láskou a pochopením, že on zkrátka v té době více nebyl schopen, je odložila a proměnila. Ona má tu sílu. Je jedinečná a nádherná a není žádnou odloženou a opuštěnou ženou, neboť její duše je plna lásky a ona přijímá sama sebe bez podmínek, tak jako je schopna přijímat a milovat druhé. A právě proto je ona jedním z těch ženských andělů, kteří výrazně přispějí k vyléčení ženského vědomí a přijetí síly Bohyně zde na Planetě.

  ❤ Neboť je třeba přijmout i muže a jejich slabosti a zranění. I Oni trpěli a když ubližovali, tak z nevědomosti a nevyzrálosti. Ženská síla je tak ohromující, že nejeden muž se jí zděsí. Nyní se však oba principy budou postupně narovnávat a bude se tomu tak dít i v místech, která na to zatím nikterak nevyhlížejí. Ona je ze svého rodu zatím duchovně nejvyzrálejší a tedy může pro celou rodinu ze svého srdce mnohé vykonat. Nemusí dále pátrat. Důležité je, co má ve svém srdci. Na dálku se může s oběma rodiči spojit na úrovni duše. Nakonec se jí to podaří i u tatínka. On zkrátka na její příchod nebyl vůbec připraven. Ne v té době.

  ❤ S láskou přijala Ramona Siringlen

  Ona dáma mi poslala později tuto krásnou zprávu:

  ❤ Draha Siringlen *** přeji Ti krásné ráno a chtěla bych Ti poděkovat za vhled. Děkuji Ti za Tvůj čas i energii, kterou jsi do práce vložila 🙂 Myslím, že všechno zapadlo přesně na své misto … poprvé v živote mohu s jistotou prohlásit i procítit, že miluji svou maminku! Hluboce s ní soucítím. Víš mě samotnou překvapila ta podobnost. Její příběh má totiž pokračování v mém životě a týká se vztahu k mužům. Na tatínkovi se ještě pracuje – snaha je patrná, ale necítím prozatím nic. Vše je patrné i v reakcích těla … 🙂 Po přečtení Tvého vhledu jsem trochu krvácela – mimo svoji periodu … Má milá, velice si cením Tvé pomoci, moudrosti, jemnosti a zároveň jasnosti Tvé zprávy♥

  ❤ DEKUJI Seznámení s konkrétními okolnostmi jejího početí a postoj z úrovně Akášického vědomí této jedinečné ženě velice pomohlo a ještě pomůže na cestě jejího osvobození od rodinných traumat a úkolu který si zde předsevzala.

  (zdroj: Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.
  http://cestasramonou.cz/adopce/#more-615

  kasandra_g
  22. jún 2017    Čítané 2050x

  NAJ tipy na hry pri vode. Zabavia sa deti aj dospeláci

  Boli by ste pri mori, mali by ste vyložené nohy, popíjali drink, zatiaľ čo by sa vaše deti hrali na pláži a stavali hrady z piesku… Idylka. Môže byť?

  Táto predstava je priam ukážková. Ale, baví ešte deti hrať sa s vedierkom a formičkami? Je treba stále čosi vymýšľať? Čo tak aktivity, ktoré dostanú nielen ich? Zabavia a poučia aj vás a na drink s vyloženými nohami budete chcieť rýchlo zabudnúť! 

  Začnite s prípravou už doma

  Tak ako začínate baliť kufre, začnite aj s premýšľaním aktivít. Zvážte, čo je vo vašich silách a popracujte i s vlastnou fantáziou. Niektoré činnosti treba zahájiť včas:

  Spoznávanie mušlí

  Aktivita ako stvorená na spoznávanie. Stiahnite si kartičky s obrázkami jednotlivých mušlí a dajte zalaminovať. Na pláži nechajte deti mušle hľadať a k obrázkom priraďovať.

  Domčeky z mušlí

  Kúpte plastové misky a keď sa budete slniť, stavajte do nich domy. Piesok, kamienky, mušle, riasy a možno prehovoríte aj živého krabíka. Výsledkom bude mušľový domček so záhradkou z piesku a rias... Namiesto strážneho psa, strážny krab!

  Obrazy v piesku

  Nezabudnite si zobrať plážové šľapky. Nielen preto, aby vás horúci piesok nepopálil… Nalepte zo spodnej strany šľapiek penové zvieratká a dupkajte spolu na prechádzku. Cestu späť ľahko spoznáte. 

  Hľadanie hviezdic

  Budete potrebovať nádobu a všetko, čo na pláži nájdete. Hlavne nech sú to hviezdice. Tie schovajte do piesku a spoločne hľadajte. Video vám napovie viac.

  Piškvorky na uterákoch

  Pomocou fixy na textil nakreslite na plážové uteráky hraciu plochu na piškvorky. Jeden hráč má kamienky, druhý mušle. Kto vyhrá?

  Zbaliť sa a ísť

  Last minute dovolenky sú niekedy tie najlepšie. Je čas hry improvizovať!

  Kreslenie na kamene

  Niekomu kamienková pláž úplne vyhovuje. Dá sa na ne kresliť. Stačia len fixy a na kamene môžete namaľovať čokoľvek. Od portrétov ľudí na pláži, cez morské zvieratá, až po abstraktné umelecké diela.

  Kamienkové puzzle

  Na jednotlivé kamene nakreslite vždy kúsok z celého obrázku. Potom spájajte.

  Umenie z kameňov

  Nazbierajte kamene rôznej veľkosti a farby. Vytvárajte mozaiky morských zvierat. 

  Popkornová vojna

  Či už na pláži, keď slnko svieti, alebo v hoteli, keď zrovna prší, usporiadajte vojnu. Stačí k nej slamka a pár popkornov. Deti súťažia medzi sebou, kto cez slamku najrýchlejšie dostane svoj popkorn do cieľa.

  Precvičovanie písmenok

  Ak ste na pieskovej pláži, je to ideálne. Podajte dieťaťu paličku a do piesku bude písať písmená. Ak stihnete pred dovolenkou zalaminovať kartičky s písmenkami, nemusíte ani nič hovoriť.

  Krabie závody

  Dovolenka all inclusive. Všetko ste už ochutnali? Tak sa hýbte! Usporiadajte krabie závody na pláži. Špecifický pohyb vám dá zabrať.

  Chyťte si skutočného kraba!

  Vedeli ste, ako sa chytá krab? A ako ho vôbec nájsť? Obrázkový postup nájdete tu a verte, že vás klepetami neuštipne!

  Bublinový had

  Bubliny sa dajú robiť všade, aj na pláži. Príprava je jednoduchá, nezaberie veľa času a všetko sa dá nájsť v plážovej taške, ktorú máte pod slnečníkom. Z plastovej fľašky odstrihnite manikúrovými nožničkami dno. Na toto miesto pripevnite pomocu gumičky do vlasov ponožku. O jednu síce prídete, ale... Ponožku ponorte do saponátového roztoku a fúkajte.

  Slnečné hodiny

  Naučte deti, ako sa určoval čas v dávnych dobách. Potrebujete kamienky a paličku. Tú zapichnite tak, aby na ňu svietilo slnko. Kamienky usporiadajte v tvare hodín. Aktuálny čas skontrolujte s ozajstnými hodinami. Potom sa už riaďte podľa zostrojených slnečných hodín. 

  Uložená spomienka

  Ak už pravidelne, niekoľko rokov, cestujete na to isté miesto, prečo si nevytvoriť pár spomienok? V prázdnej fľaši, alebo v nádobke, si nechajte odkaz do budúceho roka. Alebo napíšte, čo najkrajšie ste zažili pri mori práve teraz. Fľašu s odkazom schovajte na tajné, bezpečné miesto. Zapamätajte si ho a keď sa sem o rok vrátite, spomienku nájdete.

  Spoznajte priateľov

  Stretnúť  na dovolenke nových ľudí je snáď to najľahšie. Priučiť sa novému jazyku, alebo porozumieť si aj bez slov. 

  Čo na to deti

  Dvojičky Lilka a Nelka S. (8) majú rady nebezpečenstvá: “Keď sme pri mori, najradšej robíme triky na nafukovačke. Lastovičku, saltá na rukách... Alebo nafukovačkovú vojnu: to je, že v mori zhadzuješ druhého z nafukovačky.” Samozejme, že pod dohľadom maminky Karin, ktorá s úsmevom dodáva: “U nás vždy bola základom piesková pláž, vedierka, lopatky, formičky...” Podľa skúseností mám na diskusných fórach, sa deti väčšinou zabavia aj samé. Veď more, pláž, západ, či východ slnka na pobreží, to je niečo, čo nevidia každý deň. Ako sa vyjadrila Elizita: “Už aj vystátie radu na zmrzlinu, či kornútok, je pre dieťa zaujímavé.”  

  Dovidenia, more!

  Na konci vašej dovolenky nezabudnite odtlačiť nohy do piesku a napísať prstom rok. A na svete je pekná fotografia.

  Foto: pexels.com, creativeinchicago.com

  Jedno krásne ráno v chorvátsku v zátoke 🙂 už ste po dovolenke ? aké top zažitky ? aj gastro zažiiitky ma velmi zaujimajuuuuu 🙂
  #dovolenka #chorvatsko #more

  Milujem rana pri mori!
  Len nechapem preco tolko ludi radsej beha hodinu slimacim tempom ako by si efektivne zaplavali 15 minut v cerstvej vode . 😉 Ale asi vsetci robime co nas viac bavi
  aké su vaše ranne ritualy pri mori / vode ? 🙂
  #more #chorvatsko #dovolenka #spamujeme #beh #sprint