Dni s Motivou

Doktor Fedeleš je vysoko skúsený atestovaný plastický chirurg so špecializáciou na oblasť plastickej a rekonštrukčnej chirurgie s plným rozsahom chirurgických zákrokov a ich súčasných modifikácií používaných v EÚ.

Študoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je taktiež držiteľom titulu PhD. v odbore chirurgia. Je členom mnohých medzinárodných spoločností a svoje odborné vedomosti si rozširuje na domácich či zahraničných stážach. Aktívne sa zúčastnil na mnohých domácich aj zahraničných odborných kongresoch, z toho mnohokrát ako hlavný autor. MUDr. Jozef Fedeleš, PhD. je u nás jeden z najvýznamnejších plastických chirurgov, ktorí sa špecializujú na plastické operácie pŕs.