Zmena lekára v tehotenstve. Čo mám urobiť?

Otváram tému, ku ktorej som tu nenašla komeptentnú odpoveď.. snáď mi niektorá z vás poradí..
Nie som spokojná so starostlivosťou gynekologičky a na radu viacerých tehuliek aj mamuliek som konečne nabrala odvahu a rozhodla sa od nej odísť. Problém nastal v tom, že som zatiaľ nenašla lekára, ktorý by ma vzal do evidencie. Ako dôvod udávajú fakt, že lekári majú dohodu, že tehotné pacientky si navzájom nepreberajú. Pôrodná asistentka na cvičení mi dokonca povedala, že to nie je len ich dohoda, ale že je to zo zákona. Neviete, ako to naozaj je? kde by som to mohla vysondovať a ako mám vlastne bojovať za zdravie a bezpečnosť nás oboch? ďakujem za akúkoľvek radu 😉
lubkabb
19. nov 2009
Ďakujem vám pekne za odpoveď. Pekný večer 🙂
alohim
11. máj 2013
Ak by od vás predchádzajúci lekár žiadal poplatok za kópiu karty pre nového lekára, nenechajte sa oklamať. Je to zákonná povinnosť lekára/zariadenia, kartu novému poskytovateľovi odovzdať v ich nákladoch.

Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, § 23 ods. 1 "Pri zmene poskytovateľa z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti (§ 12 ods. 7) je poskytovateľ POVINNÝ preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. "

Taktiež zdravotnícka dokumentácia (vyjadrenie UDZS z ich webovej stránky) nie je majetkom lekára, zdravotníckeho zariadenia ani pacienta.
"Odovzdávanie dokumentácie - Zákon stanovuje, že nový lekár, ktorý prebral pacienta do všeobecnej ambulantnej starostlivosti, si od pôvodného lekára vyžiada zdravotnú dokumentáciu. Ten je povinný ju preukázateľne odovzdať do siedmich dní. Môže odovzdať originál dokumentácie alebo jej rovnopis, teda identickú kópiu. V praxi môže dokumentáciu odniesť novému lekárovi aj samotný pacient, ak s tým pôvodný lekár súhlasí (v takom prípade pacient podpisom potvrdí, že dokumentáciu prebral), alebo si ju lekári medzi sebou pošlú doporučene poštou. Lekár nie je povinný odovzdať dokumentáciu priamo pacientovi. Lekár je za zdravotnú dokumentáciu zodpovedný a musí zabezpečiť, aby nedošlo k jej strate alebo zneužitiu. Všeobecný lekár nesmie odoprieť odovzdať dokumentáciu, ak ho o to požiada nový lekár pacienta." (http://www.udzs-sk.sk/obcania-informacie/zdravo...)

Teda ak si chce zariadenie nechať originál alebo kópiu karty, je to iba pre ich potreby. Karta nie je ich majetok. Správne by mali originál poslať poštou novému lekárovi a za kópiu pre seba by nemali pýtať nič, a ak vám dajú rovnopis, tiež je to v ich nákladoch. Nenechajte sa oklamať. Ja som sa takmer dala, no poradili mi ľudia z práv. fachu a žiadny poplatok (žiadali za vydanie kópie 10 EUR) nezaplatím.

Začni písať odpoveď...

Odošli