Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Musí byť biologický otec správcom majetku neplnoletého?

mirica
26. mar 2008

Chcela by som sa opýtať či nemáte niekto podobnú skúsenosť:

Som rozvedená , bývalý platí výživné cez exekútora a syna nevidel 8 rokov (nemá záujem) ...
Je s SR možné , aby som ja spísala závet , kde by som bývalého manžela(otca svojho syna ) vylúčila so správy majetku , ktorý by syn získal v prípade , že by sa mi náhodou niečo stalo? viem , že nemôžem určiť , komu má byť dieťa zverené do výchovy, ak nemá 18 a má otca . Je to tak aj s majetkom ? Možno je to hlúpa otázka , ale tým , že veľmi stúpla hodnota bytov v BA ,tak je cena nehnuteľnosti ohodne vyššia , než hypoúver , ktorý treba doplatiť , -a stať sa môže všetko 😅 .

Vopred ďakujem

alexandra
26. mar 2008

Pokial viem, da sa urcit za spravcu majetku niekto iny, no to Ti zrejme poradi najlepsie nejaky pravnik a aj to spise..

elise
26. mar 2008

mirica opatrovníka môžeš určiť jedine súdom ale ide to rýchlo v zeveti si môžeš určiť podmienky ale potrebuješ to znamená že vylúčenie biologického otca a musíš tam uviesť aj dôvody ale právnik ti poradí viac. čo sa týka poručníctva tak tam môžu byť aj tvoji rodičia alebo súrodenci vôbec to nemusí byť biologický otec a zároven môžeš poveriť notára so správou majetku kde dáš pokyny čo stým treba. všetko prejdi s právnikom a notárom.🙂

jaduska
26. mar 2008

Možno ti pomôže toto zo Zákona o rodine:

Majetkový opatrovník
§ 33

(1) Ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, súd môže na tento účel ustanoviť maloletému dieťaťu majetkového opatrovníka; tomuto rozhodnutiu nemusí predchádzať rozhodnutie o obmedzení rodičovských práv a povinností.

(2) Majetkovým opatrovníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

(3) Ak nebolo možné ustanoviť za majetkového opatrovníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoví za majetkového opatrovníka obec alebo inú právnickú osobu, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

(4) V rozhodnutí o ustanovení majetkového opatrovníka podľa odseku 1 súd uvedie konkrétny rozsah majetku, ktorý bude opatrovník spravovať, spôsob nakladania s ním a lehoty, v ktorých je majetkový opatrovník povinný predkladať súdu správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa.

(5) Majetkový opatrovník nesmie pri výkone správy majetku brať na seba neprimerané majetkové riziká. Za riadny výkon svojej funkcie zodpovedá súdu a podlieha jeho pravidelnému dohľadu. Súd môže podmieniť platnosť právneho úkonu majetkového opatrovníka svojím súhlasom. Za porušenie povinností pri spravovaní majetku zodpovedá majetkový opatrovník podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.8) Pri výkone správy majetku maloletého dieťaťa majetkovým opatrovníkom sa použije osobitný predpis.9)

(6) Záverečný účet zo správy majetku dieťaťa je majetkový opatrovník povinný predložiť súdu najneskôr do dvoch mesiacov po skončení svojej funkcie.

(7) Majetkový opatrovník má počas výkonu svojej funkcie právo na náhradu nákladov spojených so správou majetku maloletého dieťaťa a na primeranú odmenu z výnosu majetku maloletého dieťaťa po skončení svojej funkcie. Výšku odmeny určí súd.

§ 34

(1) Funkcia majetkového opatrovníka podľa § 33 zaniká

a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b) smrťou maloletého dieťaťa,
c) smrťou alebo zánikom majetkového opatrovníka,
d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo o jeho odvolaní.

(2) Súd pozbaví majetkového opatrovníka funkcie na jeho návrh.

(3) Súd odvolá majetkového opatrovníka, ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušuje svoje povinnosti alebo ak zneužíva svoje práva vyplývajúce z majetkového opatrovníctva.

(4) V rozhodnutí o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo v rozhodnutí o jeho odvolaní súd zároveň rozhodne, ak je to potrebné, o ustanovení nového majetkového opatrovníka.

mirica
autor
27. mar 2008

veľmi pekne Vám ďakujem , skočím za právnikom. Aspoň vďaka Vám viem , že to ide 🙂

Tu začni písať odpoveď...

Odošli