Je možné určiť starú mamu ako zákonného zástupcu na spravovanie majetku maloletej?

Zodpovedané
1. jún 2023

Dobrý deň,

matka samoživiteľka sa obáva, že otec maloletej v prípade jej smrti by mohol spravovať nehnuteľnosť (byt) maloletej. Neboli manželia. On je len otec maloletej, je závislý na drogách.

Dá sa napísať závet, resp. darovacia zmluva iba na maloletú?

Je možné určiť pre túto situáciu starú mamu ako zákonného zástupcu na spravovanie majetku maloletej?

Ďakujem

Dobrý deň,

v prvom rade by som Vám odporúčala požiadať súdnou cestou o pozbavenie rodičovských práv otca k maloletej, ak sa tak doteraz nestalo, (práve kvôli tomu, že je závislý na drogách, a teda možno predpokladať, že by majetok maloletej nespravoval riadne).

Matka maloletej môže spísať niečo ako závet, v ktorom požiada, aby zástupcom maloletej po jej smrti bola stará mama, (musí ísť o osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude túto starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa). V prípadnom konaní po smrti matky to bude podporný dôkaz.

Ak by matka bola v takom zlom zdravotnom stave, že možno očakávať jej skorú smrť, môže už za svojho života požiadať o ustanovenie starej mamy za zástupcu.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk