16-ročnému zomrela mama a chce si ho osvojiť jej partner. Ako postupovať?

Zodpovedané
14. jún 2022

Dobrý deň,

bývalá manželka zomrela a mala so mnou syna, ktorý má teraz 16 rokov. Syn žil výlučne s matkou, ej dcérou a súčasným manželom. Bol zverený bývalej manželke do starostlivosti. Teraz by si ho chcel jej manžel osvojiť po jej smrti. Ja s tým súhlasím, lebo je tam zvyknutý. Bude to aj pre jeho dobro.

Ako postupovať?

Platím na neho výživné.

Mám platiť výživné teraz jeho "novému" otcovi?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak ako otec nemáte vytvorený so synom vzťah a nechcete sa o neho starať, bolo by dobré sa s "novým" otcom dohodnúť na tom, aby podal na súd návrh na náhradnú starostlivosť.

Uvedené vyplýva z § 45 zákona o rodine: "Ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady ".

Vám ako otcovi zapísanému v rodnom liste bude stanovená vyživovacia povinnosť. Nič však nepokazíte tým, že túto vyživovaciu povinnosť budete hradiť už novému otcovi, ak s náhradou staroslivosťou súhlasia všetky osoby - tedy vy, syn aj "nový otec".

V prípade záujmu o právne poradenstvo alebo právne zastúpenie ma kľudne kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191