Matrika

Podľa zákona 154/1994 Z.z. o matrikách je matrika štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku tvorí:

  • kniha narodení - osobitne pre každú obec
  • kniha manželstiev - jediná pre celé územie SR
  • kniha úmrtí - osobitne pre každú obec

Matriku vedie obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť - matričný úrad. Zápis narodenia a úmrtia sa vykoná na matričnom úrade, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela.

Kniha narodenia

Kniha narodenia obsahuje údaje:

  • dátum a miesto narodenia dieťaťa
  • meno, priezvisko, pohlavie, rodné číslo dieťaťa
  • údaje o rodičoch dieťaťa - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt
  • dátum zápisu

Narodenie dieťaťa oznamuje na zápis do knihy narodení lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, v ostatných prípadoch rodičia, a to do 3 pracovných dní od pôrodu. Ak má oznamovaciu povinnosť matka, nemusí dodržať lehotu 3 dní, ale môže oznámiť narodenie dieťaťa vtedy, keď bude toho schopná.

Úradným výpisom z knihy narodení je rodný list.

Osobitná matrika

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali nastali mimo Slovenskej republiky, sa zapisuje do osobitnej matriky. K zápisu je potrebný rodný list, sobášny list alebo úmrtný list vydaný cudzím štátom.

Súvisiace články

Použité zdroje

  1. Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s matrikou

Máš skúsenosť s matrikou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť