Zoznam okresných súdov

V zozname okresných súdov nájdete všetky okresné súdy v Slovenskej republike s adresou, telefónnym číslom a e-mailovou adresou.

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10
812 44
tel.č. +421(0)250118 111
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA1@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA1@justice.sk

Okresný súd Bratislava II

Drieňová 5
827 02
tel.č. +421(0)248701 111
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA2@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA2@justice.sk

Okresný súd Bratislava III

Námestie Biely kríž 7
836 07
tel.č. +421(0)249204 511
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA3@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA3@justice.sk

Okresný súd Bratislava IV

Saratovská 1/A
844 54
tel.č. +421(0)264284 624, 64284 901, 64284 260
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA4@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA4@justice.sk

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova ul. 12
852 38
tel.č. + 421(0)263811 378
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA5@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA5@justice.sk

Okresný súd Malacky

Mierové nám. č. 10
901 19
tel.č. +421(0)347722 129, 7722 241
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_MA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSMA@justice.sk

Okresný súd Pezinok

M. R. Štefánika 40
902 01
tel.č. +421(0)336413 238
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_PK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPK@justice.sk

Okresný súd Trnava

Hlavná 49
917 83
tel.č. + 421(0)33 5913 516-7
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_TT@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTT@justice.sk

Okresný súd Dunajská Streda

Alžbetínske nám. 8
929 27
tel.č. +421(0)315905 110
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_DS@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSDS@justice.sk

Okresný súd Galanta

Mierové nám. 1
924 23
tel.č. +421(0)31780 2121-2, 780 3458
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_GA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSGA@justice.sk

Okresný súd Piešťany

Nálepkova ul. č. 36
921 01
tel.č. +421(0)337350 911
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_PN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPN@justice.sk

Okresný súd Senica

Nám. Oslobodenia 1
905 30
tel.č. +421(0)346908 411
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SE@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSE@justice.sk

Okresný súd Skalica

Nám. Slobody 15
909 01
tel.č. + 421(0)3465852 11-13
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SI@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSI@justice.sk

Okresný súd Trenčín

Piaristická 27
911 80
tel.č. + 421(0)326561 111
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_TN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTN@justice.sk

Okresný súd Bánovce nad Bebravou

Hollého 3
957 01
tel.č. +421(0)387626 511
sekretariát email: _SEKRETARIAT_os_bn@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBN@justice.sk

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 37
915 19
tel.č. +421(0)327745 250
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_NM@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNM@justice.sk

Okresný súd Partizánske

1. mája 225/4
958 26
tel.č. + 421(0)387477 811
sekretariát email: _SEKRETARIAT_os_pe@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPE@justice.sk

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova 1/2
017 33
tel.č. +421(0)424326 838, 4325 955
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_PB@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPB@justice.sk

Okresný súd Prievidza

Švéniho 5
971 72
tel.č. +421(0)46 5422 022-3
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_PD@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPD@justice.sk

Okresný súd Nitra

Štúrova 9
949 68
tel.č. + 421(0)376525 221-2, 7417 500
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSNR@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNR@justice.sk

Okresný súd Komárno

Pohraničná 6
945 35
tel.č. +421(0)357701 767, 7701 728
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSKN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKN@justice.sk

Okresný súd Levice

Kalvínske nám. 7
934 31
tel.č. +421(0)366350 922
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_LV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSLV@justice.sk

Okresný súd Nové Zámky

Rákocziho 15
940 16
tel.č. +421(0)356400 380-1, 6400 400
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSNZ@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNZ@justice.sk

Okresný súd Topoľčany

M. R. Štefánika 55
955 15
tel.č. +421(0)385369 111
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSTO@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTO@justice.sk

Okresný súd Žilina

Hviezdoslavova ul. 28
010 59
tel.č. + 421(0)41 5679 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_ZA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSZA@justice.sk

Okresný súd Čadca
ul. 17. novembra 1256
022 21
tel.č. +421(0)414331 590-3
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_CA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSCA@justice.sk

Okresný súd Dolný Kubín

Radlinského 36
026 25
tel.č. +421(0)435862 281-2
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_DK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSDK@justice.sk

Okresný súd Liptovský Mikuláš

Tomášikova 5
031 33
tel.č. +421(0)445523 115, 5522 021
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_LM@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSLM@justice.sk

Okresný súd Martin

E. B. Lukáča 2A
036 61
tel.č. +421(0)434008 401
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_MT@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSMT@justice.sk

Okresný súd Námestovo

Nám. A. Bernoláka 332/16
029 01
tel.č. +421(0)435506 911, 5506902
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_NO@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNO@justice.sk

Okresný súd Ružomberok

Dončova 8
034 01
tel.č. +421(0)444322 390, 4327 471
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRK@justice.sk

Okresný súd Banská Bystrica

Skuteckého 28
975 59
tel.č. +421(0)484145 601-3
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_BB@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBB@justice.sk

Okresný súd Brezno

Kuzmányho 4
977 01
tel.č. + 421(0)486115 280, 6114 516, 6111 804
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_BR@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBR@justice.sk

Okresný súd Lučenec

ul. Dr. Herza 14
984 37
tel.č. +421(0)474325 866, 4321 766
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_LC@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSLC@justice.sk

Okresný súd Revúca

Ul. SNP 539/1
050 01
tel.č. +421(0)587877 500
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRA@justice.sk

Okresný súd Rimavská Sobota

Jesenského 2
979 01
tel.č. +421(0)475631 141, 5631 142
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RS@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRS@justice.sk

Okresný súd Veľký Krtíš

SNP 714 /2
990 14
tel.č. +421(0)474831 015, 4831 086
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_VK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSVK@justice.sk

Okresný súd Zvolen

J. Kozáčeka 19
960 68
tel.č. +421(0)455333 131, 5335 711
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_ZV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSZV@justice.sk

Okresný súd Žiar nad Hronom

Nám. Matice slov. 5/1
965 35
tel.č. +421(0)456738 930, 6738 910
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_ZH@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSZH@justice.sk

Okresný súd Prešov

Grešova 3
080 42
tel.č. +421(0)517722 774
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_PO@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPO@justice.sk

Okresný súd Bardejov

Partizánska 1
085 75
tel.č. + 421(0)544722 091-2
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_BJ@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBJ@justice.sk

Okresný súd Humenné

Laborecká č. 17
066 34
tel.č. + 421(0)577865 201
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_HN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSHN@justice.sk

Okresný súd Kežmarok

ul. Trhovište č. 16
060 01
tel.č. +421(0)524525 080, 4525 082, 4525 546
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKK@justice.sk

Okresný súd Poprad

Štefánikova 100
058 01
tel.č. +421(0)527862 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_PP@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPP@justice.sk

Okresný súd Stará Ľubovňa

17. novembra č. 30
064 27
tel.č. +421(0)527878 611
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SL@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSL@justice.sk

Okresný súd Svidník

Sov. hrdinov 200/35
089 01
tel.č. +421(0)547521 241-2
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSK@justice.sk

Okresný súd Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 874
093 32
tel.č. +421(0)574421 311, 4421 664
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_VV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSVT@justice.sk

Okresný súd Košice I

Štúrova 29
041 60
tel.č. +421(0)557269 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KEI@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKE1@justice.sk

Okresný súd Košice II

Štúrova 29
041 51
tel.č. +421(0)557269 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KEII@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKE2@justice.sk

Okresný súd Košice - okolie

Štúrova 29
041 51
tel.č. +421(0)557269 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KEIII@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKE3@justice.sk

Okresný súd Michalovce

Nám. slobody 11
071 01
tel.č. +421(0)566872 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_MI@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSMI@justice.sk

Okresný súd Rožňava

Nám. 1. mája č. 1
048 80
tel.č. +421(0)587324 246-7
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRV@justice.sk

Okresný súd Spišská Nová Ves

Stará cesta č. 3
052 80
tel.č +421(0)534171 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSN@justice.sk

Okresný súd Trebišov

Nám. mieru 838/2
075 01
tel.č. +421(0)566722 321, 6722 335, 6713 111
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_TV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTV@justice.sk

Súvisiace články

Použité zdroje

  1. https://web.archive.org/web/20140601000000*/http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s okresnými súdmi

Máš skúsenosť s okresnými súdmi?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť