Pľúcna embólia

Pľúcna embólia je uzatvorenie krvnej cievy v pľúcnom cievnom riečisku embolom. Embolus je vlastne to, čo upchá cievu, môže to byť krvná zrazenina, tukové tkanivo, vzduch alebo plodová voda. Embolus je do pľúc zavlečený krvným prúdom.

Pľúca sú párový orgán, ktorý zaisťuje výmenu kyslíka a oxidu uhličitého medzi vzduchom a krvou. Pľúca sú pokryté tenkou blanou, ktorá sa nazýva pohrudnica, tzv. pleura.
Do pľúc je vháňaná krv zo srdca cez pľúcne cievy (artérie), tam sa okysličuje. Artérie sa delia na pravú a ľavú vetvu, pravá pľúcna artéria zásobuje pravú časť pľúc a ľavá artéria ľavú časť. Tieto artérie sa postupne delia na menšie a menšie vetvy.
Pľúcna embólia je ochorenie, ktoré môže postihuje ľudí v každom veku.

Rizikové faktory

 • vrodené hematologické poruchy, ktoré vedú k vzniku zrazeninám v cievach, patria tu rôzne mutácia ako napr. nedostatok antitrombínu, Leiden mutácia
 • pridružené stavy, ktoré podporujú k vzniku zrazenín:
  • nádory
  • operácie, najmä ortopedické, brušné zákroky
  • cievne mozgové príhody
  • poškodenie obličiek
  • srdcové zlyhávanie
  • tehotenstvo
  • užívanie hormonálnej antikoncepcie
  • vyšší vek
  • obezita
  • kŕčové žily
  • nedostatok pohybu, imobilný pacienti
  • cestovné trombózy (cesty trvajúce dlhšie ako 8 hodín)
  • septické stavy (vysoká horúčka)
  • popáleniny
  • autoimunitné ochorenia

Vznik pľúcnej embólie

Najčastejšie vzniká embólia z krvnej zrazeniny, ktorá vznikne v žilách v dolných končatinách. Zrazenina v žilách sa môže kedykoľvek uvoľniť a putuje cievnym systémom najčastejšie do pľúc, kde uzatvorí niektorú z ciev a tak vzniknú typické prejavy pľúcnej embólie.

Prejavy

 • náhle vzniknuté ťažkosti s dýchaním, pacienti sa nemôžu poriadne nadýchnuť
 • bolesť na hrudníku charakteru tlakovej bolesti
 • kašeľ
 • vykašliavania krvi
 • odpadnutie pri veľmi nízkom tlaku
 • šokový stav

Delenie

Podľa rozsahu postihnutia ciev sa pľúcna embólia delí na:

 • akútnu malú embóliu- je často bez prejavov, pacienti sa sťažujú na náhle vzniknutú dušnosť a problémy s dýchaním
 • akútnu masívnu embóliu- pacientom náhle poklesne tlak, môžu odpadnúť, pacient má chladné končatiny, pretože nemá dostatočne prekrvené končatiny
 • subakútnu masívnu embóliu - vzniká pomalšie, pacientom sa postupne zhoršuje dýchanie
 • chronickú tromboembolickú chorobu

Podľa klinických ukazovateľov sa pľúcna embólia delí na:

 • embóliu s nízkym rizikom- u pacienta dominujú ťažkosti s dýchaním, sonografické vyšetrenie srdca je v poriadku
 • embóliu so stredne vysokým rizikom- problémy s dýchaním, zmeny na srdci a nízky tlak
 • embóliu s vysokým rizikom- sú prítomné zmeny na srdci, prejavy sú oveľa výraznejšie , ide a život ohrozujúci stav

Diagnostika

Podozrenie na pľúcnu embóliu je u tých pacientov, ktorí sa sťažujú na náhle vzniknuté problémy s dýchaním. Už na EKG môžu byť prejavy, ktoré sú typické pre embóliu. V krvných odberoch sú pozitívne tzv. D-diméry, ktoré z časti podporujú diagnózu.

Najpresnejším vyšetrením je tzv. CTpulmoangiografia, ide o CT vyšetrenie, kedy sa do krvného obehu vstrekne kontrastná látka, ktorá zobrazí cievy, ak kontrastná látka narazí na odpor v podobe upchatia cievy, zobrazí sa to ako výpadok kontrastnej látky.
Pomocou tohto vyšetrenia sa dá presne určiť rozsah embólie v pľúcach. Toto vyšetrenie sa však nemôže robiť u ľudí, ktorí sú alergickí na kontrastnú látku alebo u pacientov s obličkovým ochorením, pretože môže dôjsť k zlyhaniu obličiek. Pred a po vyšetrení je potrebný dostatočný príjem tekutín.

K ďalšiemu vyšetreniu patrí echokardiografia, je to sonografické vyšetrenia srdca. Ak ide o masívnu embóliu niektoré časti srdca sú rozšírené, čo sa dá presne odmerať na spomínanom vyšetrení.

Liečba

Liečba závisí od stupňa závažnosti ak ide o embóliu, pacient patrí na JIS a robí sa tzv. trombolýza, ide o podanie lieku, ktorý spôsobí rýchle rozpustenie zrazeniny. Ak má pacient nízky tlak, dostáva látky na jeho zvýšenie. Pacienti niekedy trpia ukrutnými bolesťami, ktoré je treba tlmiť liekmi proti bolesti, často je potrebná terapia kyslíkom.

Pacienti s menej závažným stupňom embólie sú uložení na lôžkovom oddelení a podáva sa im liečba nízkomolekulovým heparínom, tzv.fraxiparín, ide o injekčný liek, ktorým sa riedi krv a tak sa postupne rozpustí zrazenina. Pacienti sú hospitalizovaný približne 7-10 dní. Po prepustení z nemocnice je potrebné 3-6 mesiacov užívať lieky, ktoré zabraňujú tvorbe zrazenín.

Tehotenstvo a pľúcna embólia

Tehotenstvo je samo o sebe proces, ktorý má fyziologicky vyššiu náchylnosť na vznik zrazenín. Ak je tehotná žena vo vyššom veku alebo už prekonala v minulosti embóliu alebo má niektorý z rizikových faktorov hrozí vyššie riziko embólie ako u ženy, ktorá je tehotná avšak nemá rizikové faktory.

Tehotná žena s pľúcnou embóliou v liečbe dostáva nízkomolekulový heparín, je sledovaná v nemocnici. V tehotenstve je preto veľmi dôležitá prevencia pred vznikom zrazenín v krvi, ako napr. nosenie elastických pančúch, dostatočný pohyb, taktiež skorá mobilizácia po pôrode, to znamená, že žena po pôrode sa snaží čo najskôr postaviť z postele.

Použité zdroje

 1. Interna, Richard Češka a kol., I. vydanie, TRITON, 2010 Praha
 2. http://primar.sme.sk/c/4117022/embolia.html
 3. http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/opisy-ochoreni/plucna-embolia/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s pľúcnou embóliou

Máš skúsenosť s pľúcnou embóliou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť