Ako zvládať neustále útoky syna na mladšiu sestru?

Zodpovedané
10. nov 2023

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom útokov brata na sestru. Obaja sú žiaci 1. stupňa ZŠ. Syn zošmiešňuje a ponižuje sestru, zle znáša jej úspechy a má problém aj s jej kamarátkami.
Dcéra je citlivá a dosť zle to znáša.

Doma nemáme ideálnu rodinnú pohodu. S mužom sa hádame aj ohľadom výchovy detí, nakoľko nerešpektuje moje rozhodnutia a deťom všetko povolí.

Ako zvládať neustále útoky syna na mladšiu sestru?

Ďakujem

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste sa na nás s dôverou obrátili.

Podľa Vášho popisu Váš syn pravdepodobne preberá nesprávne vzorce správania a používa ich vo vzťahu k sestre.

Deti dosť citlivo reagujú na klímu vo svojom okolí, či už ide o rodinu alebo školu. Vo Vašom prípade je zrejme problém v nejednotnej výchove a vo vzťahu medzi rodičmi navzájom, resp. medzi rodičmi a deťmi. Môže byť u neho problém aj s pocitom menejcennosti, žiarlivosti na sestru a v snahe upútať pozornosť rodičov. Deti si bohužiaľ často pozornosť vynucujú nevhodným správaním.

Prvým krokom by malo byť zjednotenie výchovných metód. Ak je to možné, vyhraďte si niekoľko hodín osamote s manželom, keď nebudú deti doma. Pokúste sa dohodnúť a zjednotiť svoje postupy pri výchove. Na nejednotnosť deti reagujú rôzne. V prípade syna je to útokmi na sestru, v jej prípade je zrejme reakciou prílišná citlivosť. Pokúste sa s manželom svoje nezhody pred deťmi obmedziť. V prípade nejakých konfliktov im ich následne vysvetlite a ubezpečte ich, že ich ľúbite a sú pre Vás dôležité.

V synovom prípade by bolo vhodné, aby ste sa s ním v pokoji porozprávali o dôvodoch. Skúste zistiť, či niekto takto neubližuje jemu, alebo či mu ona ublížila a podobne. Pokojne, ale trpezlivo trvajte na riadnom vysvetlení: "Ona je blbá, ide mi na nervy" a podobné výroky ako vysvetlenie neakceptujte. Vysvetlite mu, že takéto spôsoby nie sú tolerovateľné, sestre to ubližuje a je z toho smutná. Taktiež mu skúste takúto situáciu opísať, ale v pozícii obete bude on. V prípade, že má syn aspoň čiastočne rozvinutú empatiu, mal by mať z toho nepríjemné pocity.

Venujte mu dostatok pozornosti. Dbajte na to, aby to bolo najmä vtedy, keď je jeho správanie vhodné. Ak sa k sestre zachová pekne, pochváľte ho. Upevňujte v ňom správne vzorce. Dajte mu pocítiť, že ho máte radi. V prípade nevhodného správania mu vysvetlite, že sa Vám to nepáči a ste z toho obaja smutní (vy aj manžel). Oboch ľúbite rovnako a ak je medzi nimi nejaký konflikt, trápi to aj Vás.

V prípade dcérky je dôležité, aby ste ju čo najviac chránila pred synovými útokmi dovtedy, pokiaľ sa synove správanie neupraví a ona sa nenaučí väčšej asertivite. Je dôležité to u nej rozvíjať. Ak jej ubližuje, mala by sa to snažiť najprv zvládnuť sama. Povedať mu napr. "Nechaj ma, neubližuj mi, nepáči sa mi tvoje správanie," a podobne. Ak syn na to nezareaguje, mala by vedieť vyhľadať pomoc u dospelého. Súčasne jej dajte pocítiť, že ju ľúbite a je dôležitá rovnako ako brat. Schváľte ju za jej úspechy a zabezpečte, aby sa v kolektíve kamarátok cítila bezpečne. Podporte ju v tom, aby si budovala zdravé sociálne vzťahy.

Ak sa situácia čiastočne upokojí, pokúste sa budovať medzi nimi spolupracujúci vzťah. Dajte im spoločnú úlohu, ale v začiatkoch na to dohliadajte. Zahrajte sa spoločne tak, aby boli oni napr. v jednom tíme a vy s manželom v druhom. Musia si uvedomiť pozitívne vlastnosti toho druhého a dôležitosť spolupráce.

Veríme, že sa situácia postupne upraví, ale v prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na sociálnych sieťach.

S prianím pokojného dňa

Kristína a Veronika


Akčné rodiny
IG a FB: @akcnerodiny

V prípade otázok a potreby ďalšej pomoci nás neváhajte kontaktovať.