Má manžel nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku?

Zodpovedané
5. feb 2023

Dobrý deň,

od 31.5. - 31.8.2022 som bola nezamestnaná. Od 1.9.2022 som si našla zamestnanie.

Má manžel nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku?

Počíta sa do vlastného príjmu manželky aj dávka v nezamestnanosti?

Ak som v decembri 2022 som bola PN, započítava sa aj tá do vlastného príjmu manželky?

Ďakujem

Dobrý deň,

áno, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku.

Nezdaniteľná časť na manželku je daná: 4186,75 eur - vlastný príjem manželky.
Z tejto sumy sa určí alikvotná časť podľa počtu kalendárnych mesiacov, pre ktoré boli podmienky splnené k prvému dňu daného mesiaca.

Dávky ako nemocenské, materské, dávka v nezamestnanosti, sa do vlastného príjmu manželky už započítavajú. Započíta sa aj príjem zo zamestnania - odvody.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com