Mám si dať urobiť daňové priznanie?

Zodpovedané
5. feb 2023

Dobrý deň,

v roku 2022 som bola na rodičovskom do polovice augusta. Potom som nastúpila do práce.

Mám si dať urobiť daňové priznanie v práci, alebo si môže na mňa manžel uplatniť daňové za tie mesiace, ktoré som bola na rodičovskom?

Ďakujem

Dobrý deň,

môžete požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane do 15.02.2023. Ak ale nepožiadate, tak daňové priznanie podávate sama. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vzniká fyzickej osobe za predpokladu, že dosiahla celkové zdaniteľné príjmy za rok 2022, ktoré sú vyššie ako 2289,63 eur.

Daňové priznanie ak by ste síce nemali povinnosť podať, ale ak ste mali zrazenú preddavkovú daň, tak Vám ju vrátia a to buď podaním DP (príp. v rámci Ročného zúčtovania). Rovnako je možné si uplatniť aj daňový bonus, neviem či ste poberali, príp. prepočítať nárok. K daňovému priznaniu by ste doložili iba kópiu Potvrdenia o príjmoch.

Manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (na Vás), aj keď si podáte Daňové priznanie, alebo požiadate o Ročné zúčtovanie.

Nezdaniteľná časť na manželku je daná: 4186,75 eur - vlastný príjem manželky.
Z tejto sumy sa určí alikvotná časť podľa počtu kalendárnych mesiacov, pre ktoré boli podmienky splnené k prvému dňu daného mesiaca.

Dávky ako nemocenské, materské, dávka v nezamestnanosti sa do vlastného príjmu manželky už započítavajú. Rodičovský príspevok sa nezapočítava. Ale započíta sa príjem zo zamestnania - odvody.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com