Môžem si otvoriť živnosť počas rodičovskej dovolenky?

Zodpovedané
21. máj 2023

Dobrý deň,

chcem sa poradiť ohľadom mojej situácie.

Môžem si otvoriť živnosť počas rodičovskej dovolenky?

Budem platiť odovdy?

Čo všetko musím splniť?

Dokážem z úradu práce dostať príspevok (cca 5000 eur) na otvorenie živnosti, keď si chcem otvoriť eshop?

Ďakujem

Dobrý deň,

môžete si založiť živnosť počas rodičovskej dovolenky.

V prípade poberania rodičovského príspevku platí, že sa na SZČO nevzťahuje minimálny vymeriavací základ a tým povinnosť platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie.

Ako SZČO si môžete počas poberania rodičovského príspevku nastaviť mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne v hocijakej výške, resp. žiadne. Ak budete dosahovať vyššie príjmy zo živnosti, výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť nedoplatok. Je teda na Vás, či budete platiť preddavky. Po podaní daňového priznania Vám môže vyjsť nedoplatok v rámci Ročného zúčtovania ZP. Vypočítajú koľko máte zaplatiť a odpočítajú preddavky, ak ste nejaké platili. Záleží od základu dane za SZČO.

Povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie vzniká v prípade, ak Vaše príjmy zo živnosti prekročia hranicu platnú pre daný rok. Či vzniká povinnosť a výšku odvodov prehodnocuje sociálna poisťovňa na základe podaného daňového priznania.

Povinnosť platiť vzniká vždy k 1.7. nasledujúceho roka. U Vás to bude 01.07.2024, ak nepožiadate o odklad DP za rok 2023, ak si založíte živnosť počas roka 2023.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže ÚPSVaR poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČO uchádzačovi o zamestnanie evidovanému na príslušnom ÚPSVaR, ktorý je vedený v evidencii najmenej 3 mesiace a splnení ďalších podmienok.

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/n...


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com