Počíta sa do môjho príjmu tehotenské aj materské?

Zodpovedané
25. feb 2024

Dobrý deň,

rada by som sa poradila.

1.) Od 1.1 2023 do 20.6.2023 som poberala tehotenské. Od 3.5.2023 do 26.12.2023 som poberala materskú na druhé dieťa, ktoré sa narodilo v júni 2023. Manžel si na mňa uplatní NČZD.

Počíta sa do môjho príjmu tehotenské aj materské, alebo iba materské a tento príjem uvedie uvedie v riadku 30 DP A?

2) Manžel má príjmy zo závislej činnosti a od 11.9. do 26.12.2023 bol na materskej s prvým dieťaťom, ktoré 1.4.2024 dovŕši 3 roky.

Počíta sa mu táto suma ako jeho príjem ?

Pripočíta túto sumu materského k príjmu zo závislej činnosti uvedenej v r. 01 Potvrdenia o zdan.príjmoch FO a takto spočítané sumy uvedie v DP - A , odd.V, riadok 34?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

1. Nezdaniteľná časť na manželku za rok 2023 je daná: 4500,86 EUR - vlastný príjem manželky. Od tejto nezdaniteľnej čiastky musí odpočítať vlastný príjem manželky (tehotenské, materské, PN, príjem zo zamestnania) a z tejto sumy sa určí alikvotná časť podľa počtu kalendárnych mesiacov, pre ktoré boli podmienky splnené k 1. dňu daného mesiaca. Vo Vašom prípade 4500,86 EUR - vlastný príjem manželky = tehotenské aj materské.

2. Nie, jeho materská nie je zdaniteľnom príjmom. Tá sa v DP neuvedie.


S prianím pekného dňa,
Lenka