Ráta sa do dávky v nezamestnanosti aj odstupné a preplatená dovolenka?

Zodpovedané
15. apr 2023

Dobrý deň,

som na RD a zamestnávateľ ma kontaktoval, že sa moje miesto ruší a nebudem môcť nastúpiť 1. septembra ako som to po skončení materskej plánovala. Dieťa dovŕši 3 roky 21.9.2023.

Zamestnávateľ sa chce dohodnúť na ukončení k 30.4.2023 s odstupným 8 mesiacov + preplatenie dovolenky, ak to bude k uvedenému dátumu. Ak to bude k dátumu 31.8.2023, tak 4-mesačné odstupné + preplatenie dovolenky.

Ak sa s nimi dohodnem na ukončení k 30.4.2023 a po dovŕšení 3 rokov dieťaťa pôjdem hlásiť na úrad práce, z čoho mi bude rátaná dávka v nezamestnanosti?

Bude tam započítané aj odstupné s preplatenou dovolenkou?

Ďakujem

Dobrý deň,

počas poberania rodičovského príspevku nemôžete mať v tom čase vyplácanú podporu v nezamestnanosti.

Pre Vás by bolo úplne ideálne byť v pracovnom pomere čo najdlhšie. Pred ukončením odporúčam čerpanie aspoň jedného dňa dovolenky, aby sa aktivovali poistenia (aj poistenie v nezamestnanosti). Napr. 31.08.2023 čerpanie dovolenky a zároveň ukončenie pracovného pomeru s preplatením ostatných nevyčerpaných dní dovolenky a odstupným. Takto by bol vysoký VZ pre výpočet podpory a aj splnené potrebné obdobie 730 dní poistenia v nezamestnanosti. Na čerpanie dovolenky je potrebné upovedomiť zamestnávateľa mesiac vopred.

Pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia.


S prianím pekného dňa,
Lenka