Budeme platiť daň z predaja nehnuteľnosti zo zdedeného domu?

Zodpovedané
15. máj 2023

Dobrý deň,

minulý rok sme zdedili dom po babke a mame (jej syn a vnučky, nakoľko nás otec zomrel). Sme dedičmi v priamom rade. Dom by sme chceli už predať. Cena je vysoká a neradi by sme zbytočne platili daň.

Z informácie na internete nám vychádza, že musí byť nehnuteľnosť vo vlastníctve aspoň 5 rokov, aby bola oslobodená od platenia, avšak vo vlastníctve poručiteľa, čiže babky. Niekto nám však hovorí, že ju toľko rokov musíme mať ale vo vlastníctve my ako dedičia.

Ako je to naozaj?

Ďakujem

Dobrý deň,

v tomto prípade máte výhodu, že ste dediči v priamom rade.

Bez vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň z príjmu ju môžete predať až po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa. Teda osoby, po ktorej ste ju zdedili. Toto však platí len pre dedičov v priamom rade.

V prípade dedičov v priamom rade dôjde k oslobodeniu od dane z príjmu, ak od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva zomrelého preukázateľne uplynulo aspoň 5 rokov.

Ak ste ako dediči, zdedili nehnuteľnosť po dedičovi, ktorý ju pred smrťou vlastnil aspoň 5 rokov, nebudete platiť daň, ak sa ju rozhodnutete ďalej predať.

Treba skontrolovať ako dlho poručiteľka (babka) nehnuteľnosť vlastnila pred smrťou. Daň v prípade vlastníctva viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti platí pre dedičov v nepriamom rade.


Mgr. Lucia Boledovičová, Rsc.
mail: boledovicova.lucia@gmail.com