Po pôrode druhého dieťaťa som ostala smutná, neschopná a nevyjadrujem svoje pocity. Ako sa vrátiť do starých koľají?

Zodpovedané
4. máj 2023

Dobrý deň,

som povaha, aká som. Bola som dosť rázna a priama, nedávala som si servítku pred ústa. Čo na srdci, to na jazyku. Proste žena, ktorá si vždy povedala svoje.

Keď sa mi narodila dcéra, tak niečo sa vo mne zmenilo a nebola som taká. Trošku som skrotla, vždy som všetko povedala, len už trošku slušnejšie a zodpovednejšie. Odkedy mám druhé dieťa, syna, tak mám pocit, že všetko zo mňa odišlo. Som viac smutná a bojím sa niečo povedať. Sama v sebe cítim a vnímam, že to nie som ja.

Veľa známych a aj rodina mi povedali, že ako keby som to už nebola ja. Inokedy som mala vo všetkom jasno, mala som ciele a vedela som, že čo chcem. Teraz sa cítim menejcenná, neschopná, smutná, nevyjadrím pocity.

Čím to môže byť?

Ako sa vrátiť do starých koľají?

Ďakujem

Dobrý deň,

ďakujem za dôveru, s ktorou sa na nás obraciate. 

Príchodom detí sa život skutočne mení. Meníme sa aj my ako rodičia. Niekedy tú zmenu vnímame pozitívne, inokedy dokáže prekvapiť. Vnímam z Vašich slov, že pre Vás táto zmena nie je dobrá. Nielen prax, ale aj mnohé výskumy potvrdzujú, že práve obdobie materskej dovolenky je obdobím, v rámci ktorého ženy neraz postupne vnímajú čoraz menšiu hodnotu seba samej. 

Pýtate sa na cestu ako sa dostať do starých koľají. Tá existuje. Začína však zvyčajne tam, kde sa pozriete na to, prečo sa aktuálne cítite tak, ako sa cítite. Takéto nahliadnutie do seba je ideálne urobiť s niekým. Na našom webe ponúkame pár možností, ako vyhľadať niekoho z odborníkov. Pre túto chvíľu sa však môžete zamýšľať aj nad tým, či máte dostatok času a priestoru aj na napĺňanie svojich potrieb. Pri dvoch deťoch je neraz ľahké úplne zabudnúť na seba. No ako na deťoch, tak aj na Vás nesmierne záleží a aj to je cesta, ako sa o deti postarať. Postarať sa o ich mamu.

Ak sa pýtate aj na to, prečo nevyjadrujete pocity, môžete sa skúsiť vrátiť do momentu, kedy ste si všimli túto zmenu. Niekedy aj prostredie, v ktorom zdieľame svoje pocity, musí byť nejako nastavené, aby sme sa v ňom cítili bezpečne. Materská rola prináša so sebou aj množstvo kontrastného prežívania, o ktorom sa ťažko hovorí len tak na počkanie.

My mamy si často myslíme, že všetko musíme zvládnuť samy. No nemusíme. Hoci rodina vníma vašu zmenu, môže Vám byť súčasne aj oporou. Hovorte s nimi o tom, ako sa máte a prípadne spoločne hľadajte cesty, ako Vám v tom pomôcť. 

Veľmi Vám držím palce.


Mgr. Katarína Žilák
info@vydumamky.sk
www.vydumamky.sk