Ako postupovať pri kúpe domu s exekučným záložným právom?

Zodpovedané
7. dec 2023

Dobrý deň,

radi by sme s manželom kúpili dom po mojich starých rodičoch. Dom vlastnia 4 spoluvlastníci, jedným z nich je moja mama. Každý zo spoluvlastníkov má 1/4 podiel. Strýko má viacero exekúcii a na jeho podiel sú dané exekučné záložné práva, ktoré sú zapísané aj v liste vlastníctva. Nemáme info o tom, že by bola na jeho podiel vyhlásená dražba. Momentálne nevieme aká je celková suma exekúcií. Predpokladáme, že je vyššia ako výška jeho podielu.

Ako by sme mali postupovať?

Je rozdiel, ak je výška jeho dlhu vyššia ako jeho podiel a keď je nižšia?

Kúpu by sme chceli realizovať formou hypotéky.

Je tam ešte možnosť, že moja matka, teda vlastníčka 1/4 podielu na dome, by svoj podiel rozdelila na 4 časti - 1 časť sebe, po 1 časti mojim 2 súrodencom a 1 časť mne. Teda túto malú časť domu by som mohla získať darovacou zmluvou, pretože matka by svoj podiel, resp. sumu z predaného podielu, chcela všetkým svojim deťom venovať.

Ďakujem

Dobrý deň,

ohľadom podielu strýka, ktorý má exekúcie, by som Vám odporúčala obrátiť sa na exekútorský úrad (úrady), na ktorých sú vedené predmetné exekúcie a dohodnúť sa s nimi na ďalšom postupe. V prvom rade sa musíte dohodnúť na cene za podiel (aby exekútori následne nenapádali vykonaný prevod ako snahu ukrátiť exekučných veriteľov) a to, kam presne budete kúpnu cenu prevádzať. V tejto časti bude zrejme potrebná kooperácia strýka, ktorého sa predmetné exekúcie týkajú.

Ak budete od jednotlivých spoluvlastníkov nadobúdať podiely samostatnými zmluvami, bude potrebné, aby ste mali písomne podchytené vzdanie sa predkupných práv (taktiež aby nebolo možné napadnúť platnosť jednotlivých prevodov).

Ohľadom podielu od Vašej matky by som uviedla nasledovné:
Ak všetci zúčastnení (hlavne aktuálni podieloví spoluvlastníci a vy) máte záujem, aby ste sa na záver vy a Váš manžel stali jedinými vlastníkmi domu, neodporúčala by som Vám deliť tento podiel, prevádzať ho na Vašich súrodencov a až potom Vám. Jednak sa Vám skomplikuje prevodové konanie na katastri, jednak by v tom prípade bolo vlastníctvo k domu dvojaké. Kupované podiely v BSM a darovaný podiel buď iba vo Vašom vlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve s Vaším manželom /nikdy nie v BSM/.

Ak je úmyslom Vašej matky darovať podiel sčasti Vám a zvyšok výnosu rozdeliť medzi Vašich súrodencov, má v zásade 2 možnosti:
1. Dohodnete sa na cene za plný podiel tak, aby sa nikto z Vašich súrodencov necítil ukrátený. Podiel Vám následne predá za 2/3 tejto ceny, pričom následne utŕženú kúpnu cenu rozdelí na polovicu medzi Vašich súrodencov.
2. Alebo sa dohodnete na cene za plný podiel tak, aby sa nikto z Vašich súrodencov necítil ukrátený. Podiel Vám následne predá za 2/3 tejto ceny, pričom Vám priamo v kúpnej zmluve dá pokyn, aby ste 1/2 kúpnej ceny uhradili každému z Vašich súrodencov.

Ak si však Vaša matka malú časť podielu na dome chce nechať, bude treba predmetný podiel rozdeliť, príp. pri úhrade kúpnej ceny postupovať inak.

Ak máte záujem o právne poradenstvo v tejto veci, kontaktujte ma prosím e-mailom.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk