Môžem sa odvolať priamo do zápisnice počas dedičského konania?

Zodpovedané
8. feb 2024

Dobrý deň,

na budúcom dedičskom konaní sme sa nedohodli. Notár chce rozdeliť podiely podľa zákona.

Môžem sa odvolať priamo do zápisnice alebo až počas tých 15 dní po uzavretí dedenia notárom?

Komu dávam odvolanie?

Nemusím vôbec podpísať zápisnicu nakoľko s ňou nesúhlasím?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak nesúhlasíte s rozdelením podielov podľa zákona, musíte podať tzv. žiadosť o pokračovanie v dedičskom konaní.

Žiadosť sa podáva na súde (nie u notára) v lehote 15 dní odo dňa prevzatia príslušného osvedčenia o dedičstve.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk