Som SZČO a dlhy som nadobudla pred manželstvom. Môže exekútor siahnuť manželovi na plat?

Zodpovedané
30. okt 2023

Dobrý deň,

som SZČO a s priateľom sa chceme vziať. Mám dlhy, o ktorých on nevie a chcem, aby to tak ostalo. Mám na to svoje dôvody. Sú to dlhy v Sociálnej poisťovni, niečo na zdravotnom poistení a z mladosti u operátora.

Ak som tieto dlhy nadobudla pred manželstvom a som SZČO, bude sa to dotýkať aj jeho?

Môže exekútor siahnuť na jeho majetok?

Keď kúpi byt a bude písaný iba na neho, môžu ho mu zobrať?

Môžu mu kvôli mne siahnuť na plat?

Pomohla by predmanželská zmluva?

Ďakujem

Dobrý deň,

na majetok v BSM može veriteľ jedného manžela siahnuť iba v prípade, že predmetná pohľadávka vznikla počas manželstva.

Pohľadávky, ktoré vznikli pred uzavretím manželstva sa uspokojujú vždy iba z majetku toho manžela, ktorého sa týkajú.

Na majetok druhého manžela (t. j. na taký, ktorý nepatrí do BSM) nemôže veriteľ jedného z manželov siahnuť za žiadnych okolností.

Predmanželskú zmluvu v pravom slova zmysle (ako ju poznáte z filmov) na Slovensku uzavrieť nie je možné. Odporúčala by som Vám, aby ste aj s priateľom zvážili, či nepožiadate o zrušenie BSM hneď po uzavretí manželstva z toho dôvodu, že vy podnikáte ako SZČO. Zodpovedajúci návrh by musel podať Váš priateľ po uzavretí manželstva.

Ak by ste mali záujem o právne poradenstvo v tejto veci, kontaktujte ma prosím e-mailom.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk