Hrozí dcérke pre častú chorobnosť opakovanie ročníka?

Zodpovedané
23. jan 2023

Dobrý deň,

dcérka je v 1. triede ZŠ a za prvý polrok má vymeškaných asi 110 hodín, pretože je často chorá.

Hrozí jej opakovanie ročníka?

Ďakujem

Dobrý deň,

školský zákon nám jasne definuje kedy a za akých podmienok opakuje žiak ročník, prípadne vykonáva komisionálnu skúšku.

Treba si uvedomiť, že tu má hlavné slovo učiteľ. Ak je dcéra skutočne chorá, učivo aj napriek tomu zvláda, úlohy má dokončené, má dosť známok, pani učiteľka vidí snahu, tak nie je dôvod aby opakovala ročník. Všetko je o komunikácii a prístupe.

Myslím si, že pokiaľ pani učiteľka vidí snahu u Vás a Vašej dcéry dobehnúť učivo, tak sa nemáte čoho báť.

Pokiaľ vidíme opak - ulievanie sa, vymeškávanie hodín zámerne, vtedy je to prst hore a určite sa dá uvažovať aj nad opakovaním.

Dobrý učiteľ vycíti keď je to skutočne choroba a keď je to niečo iné.

Nebojte sa zbytočne opakovania. Žiaci mi chýbali aj viac hodín za polrok a nikdy som nemusela pristúpiť k opakovaniu ročníka.


Prajem pekný deň.
Mgr. Natália Rajnohová
Učiteľka pre primárne vzdelávanie
IG: @do.skoly.sa.tesim