Ako sa počítajú dní dovolenky po rodičovskej?

Zodpovedané
15. júl 2022

Dobrý deň,

u zamestnávateľa sa neviem dopátrať k číslu dovolenku pred návratom do práce po RD.

Ako si vypočítam dní dovolenky v prípade, ak by nemal v úmysle mi vyhovieť pri nástupe do práce?

Od 8/2019 som bola na materskej dovolenke. Pokračovala som na MD aj počas roku 2020. Nástup na RD bol 15.4.2020. V roku 2019 som nevyčerpala všetky dovolenku mala som k 8/2019 zostatok 13 dní. Návrat do práce mám stanovený na 9/2022.

Získavam nárok na dovolenku aj počas MD a nebude sa mi krátiť?

Za rok 2021 a 2022 samozrejme počas RD nevzniká nárok.

Ďakujem

Dobrý deň,

počas RD, PN, OČR či neplatenom voľne sa dovolenkový nárok kráti nasledovne. Po prvých 100 neodpracovaných (pracovných) dňoch v danom kalendárnom roku sa kráti o 1/12 nároku a každých daľších 21 neodpracovaných dní o ďaľšiu 1/12. Do pracovného dňa sa neráta vikend ani sviatok.

Počas MD sa riadna dovolenka nekráti. Ak vám za rok 2019 ostalo 13 dní dovolenky, treba si ešte vypočítať alikvótnu časť za rok 2020,za tých 3 a pol mesiaca do 15.04.2020. Spolu to bude prenesená dovolenka z predchádzajúcich rokov počas obdobia celej MD a RD od 08/2019 az do 09/2022.

Alikvótnu časť dovolenky na tento rok si vypočítate rovnakým spôsobom za predpokladu, že od 09/2022 odpracujete 60 dní a budete zamestnaná do konca roka 2022 a nebude vám potrebné krátiť dovolenku z dôvodu zameškania ďalších pracovných dní (napr. z dôvodu pracovnej neschopnosti, z dôvodu poberania dávky "Ošetrovné", z dôvodu čerpania neplateného voľna...).


Sandra Balažíková
Head of Human Resources