Akú prácu mi môže zamestnávateľ zadať počas trvania trojmesačnej výpovednej lehoty?

Zodpovedané
15. júl 2022

Dobrý deň,

môj zamestnávateľ zrušil k 22.6.2022 časť organizácie. Trvám na tom, aby mi ukončil pracovný pomer výpoveďou, keďže zrušil moju pracovnú pozíciu.

Akú prácu mi môže zadať počas trvania trojmesačnej výpovednej lehoty?

Argumentuje tým, že mi nemôže dať výpoveď a chce dohodu, keďže nemá pre mňa žiadnu prácu.

Ďakujem

Dobrý deň,

pokiaľ zamestnávateľ zrušil časť pracovných pozícií z organizačných dôvodov, tak má právo so zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou s nárokom na odstupné.

Pokiaľ ste podpísali výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, pri ktorej Vám plynie trojmesačná výpovedná lehota, avšak už Vám nemôže prideliť žiadnu prácu, nakoľko pozícia už neexistuje, môže s Vami podpísať Oznámenie o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa (ľudovo: garden leave). Garden leave môže trvať počas celého obdobia výpovednej lehoty, počas ktorej Vám zamestnávateľ nebude pridelovať žiadnu prácu. Avšak zamestnancovi bude počas tohto obdobia poskytovana náhrada mzdy v hodnote jeho priemerného zárobku.

V prípade, že by ste so zamestnávateľom podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti, výpovedná lehota pri takom druhu skončenia nie je. Avšak stále máte pravo na odstupné podľa zákona § 76 odsek 2 a to vo výške:
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.


Sandra Balažíková
Head of Human Resources