Môže ísť manžel SZČO na materskú dovolenku a ďalej vykonávať svoju prácu?

Zodpovedané
15. júl 2022

Dobrý deň,

ja som zamestnaná na dobu neurčitú, momentálne som na RD so 14-mesačným synom.

Manžel je SZČO - predajca autosúčiastok.

Je možné, aby ako SZČO nastúpil na MD, keď syn bude mať 2,5 roka?

Teda by bol pol roka na MD a zároveň by pokračoval aj ako SZČO a robil si svoju prácu. Ja si myslím, že sa to nedá. Podľa známych sa to dá.

Ďakujem

Dobrý deň,

aj SZČO má nárok na vyplatenie materského. Aby mu nárok vznikol, musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú. Podmienkou tiež je, že otec sa o dieťa stará (nestačí starostlivosť zabezpečovať inou osobou) a matka dieťaťa nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Pri SZČO sa nesleduje sa či táto osoba dosahuje príjem počas poberania materského. Takže môže vykonávať svoju prácu aj pri poberaní materského, avšak musí spĺňať všetky podmienky na jeho vyplatenie.


Sandra Balažíková
Head of Human Resources