Za akých podmienok si môžem privyrobiť popri rodičovskej dovolenke?

Zodpovedané
15. júl 2022

Dobrý deň,

zamestnávateľ, u ktorého mi trvá pracovný pomer, resp. je prerušený z dôvodu rodičovskej dovolenky (predtým u neho na materskej), mi ponúkol, či by som si u neho nechcela privyrobiť popri rodičovskej dovolenke na 4 hodiny denne. Rada by som, len sa chcem spýtať zopár otázok:

1. Neovplyvní to nejako môj rodičovský príspevok, prípadne niečo iné do budúcna?
2. Je lepšie uzatvoriť dohodu alebo pracovný pomer na skrátený úväzok? Alebo môžem pokračovať v zmluve, ktorá bola prerušená? Čo je pre mňa výhodnejšie? Niekde som čítala, že by nemala byť uzatvorená zmluva na tú istú pracovnú pozíciu. Je to pravda?
3. Mám nejaké oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR (odkiaľ mi chodia prídavky na dieťa a rodičovský príspevok), že pracujem?
4. Mám nárok uplatniť si daňový bonus, keď som na rodičovskej, ale zároveň by som pracovala na dohodu? Partner už s nami v spoločnej domácnosti nežije, čiže on už daňový bonus nepoberá.
5. Mám povinnosť robiť daňové priznanie, ak by som bola zamestnaná len na dohodu a odpracovala pár hodín denne?

Ďakujem

Dobrý deň,

áno, môžete. Ak poberáte rodičovský príspevok tak nie je žiadne obmedzenie príjmu, teda, že by vám ho odňali, ak začnete zarábať.

1. Druhý pracovný pomer neovplyvní výšku aktuálneho rodičovského príspevku.
2. Počas poberania rodičovského príspevku môžete pracovať na iný úväzok, či dohodu dokonca aj v tej istej firme. Avšak nemôžete mať uzatvorenú zmluvu na tú istú pracovnú pozíciu. Taktiež si treba uvedomiť, že ak Vás zamestnávateľ, u ktorého ste pôvodne na rodičovskej dovolenke osloví s tým, aby ste sa vrátili na skrátený úväzok do práce, môže to mať vplyv na budúcu materskú, ak by ste plánovali ďalšie dieťa.
3. Nie je potrebné skutočnosť o druhom zamestnaní hlásiť UPSVaR.
4. Na uplatnenie daňového bonusu na dieťa máte nárok až v prípade, ak dosiahnete v danom roku zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2022 sumu 3 876 eur.
5. Daňové priznanie sa podáva v prípade ak presiahnete určitú výšku zdaniteľných príjmov dosiahnutých za daný kalendarny rok. Každý rok sa táto suma zdaniteľných príjmov môže meniť. Za rok 2021 ste museli podať daňové priznanie v prípade, ak ste v tom roku presiahli sumu 2 255,72 eura. Limit za rok 2022 sa ešte len stanoví. Overiť si to budete vedieť so zamestnávateľom začiatkom budúceho roku.


Sandra Balažíková
Head of Human Resources